Unik förstad hittad under Slussen

Utgrävningarna när Slussen byggs om skriver om Stockholms historia. En medeltida förstad från 1300-talet har hittats drygt åtta meter under Södermalmstorg.

Ett tvättfat av koppar från 1300-talet grävs fram.

© Arkeologikonsult

De pågående utgrävningarna kring Slussen skriver om Stockholms historia. Under dagens Södermalmstorg har arkeologerna tagit sig ner till de äldsta stenlagda gatorna i huvudstadens historia, åtta-nio meter under dagens markyta. Här låg en tidigare outforskad medeltida stadsdel, en sorts förstad till Stadsholmen (dagens Gamla stan) som var fullbebyggd i början av 1300-talet.

– Att hitta den här typen av förstadsbebyggelse är unikt i Sverige, säger Kenneth Svensson, som är chefarkeolog vid utgrävningarna.

Hantverkare och välbeställda

Många av de som bodde i stadsdelen var hantverkare, senare byggde också välbesuttna köpmän sina bostäder där. Det tyder åtminstone fynden på: dryckesglas från Venedig och keramik från Persien. Bitar av färgat fönsterglas tyder på att det var personer med pengar som bodde i kvarteren.

– Förmodligen var det tyskar kopplade till Hansan som flyttade in och uppförde handelsgårdar här, säger Kenneth Svensson.

Satellitbild över Slussen. Den röda markeringen visar den medeltida bebyggelse som har hittats, den gula visar Järngravens utbredning.

© Google Earth/Per Idborg

Husen brändes under Gustav Vasa

Husen har förstörts och återuppbyggts i flera omgångar under århundradena, ofta av försvarspolitiska och -tekniska skäl. I början av 1400-talet anlades en ny stadsport och försvarstorn i området, och under Gustav Vasa regentperiod grävdes en vallgrav samtidigt som bebyggelsen revs och brändes. Resterna täcktes av ett två meter tjockt lager grus.

Under detta har arkeologerna hittat rester av byggnader från tidigt 1500-tal, som handelsgårdar och varumagasin. Dessutom har man grävt fram rester av ståtliga kakelugnar – värmekällor som var ovanliga på 1500-talet.

Vallgraven blev Järngraven

Gustav Vasas vallgrav kom under 1600-talet att omvandlas till den så kallade Järngraven, en transportled för stångjärn från Bergslagen som passerade här innan det skeppades vidare ut i Europa.

– Järngraven var ett centrum för den svenska järnhandeln under ett par hundra år, säger Kenneth Svensson.

Utgrävningarna vid Slussen är långt ifrån klara – nyligen släpptes den första rapporten och ytterligare åtta till nio är planerade innan arbetet är klart år 2023. Efter sommaren rivs västra delen av Slussenområdet och då får arkeologerna åter tillträde till de högmedeltida stadskvarteren kring dagens Södermalmstorg.