Terrakottasoldaterna på väg till Sverige

Den har kallats världens åttonde underverk, kejsar Qin Shi Huangdis terrakottaarmé från 200-talet f Kr. Åttatusen soldater och hästar i fullskala samlade i ett gravkomplex som ännu 35 år efter upptäckten till stora delar är outforskat. Armén är i dag Kinas största turistattraktion efter kinesiska muren.

I slutet av sommaren 2010 kommer några av de världsberömda figurerna till Sverige och Östasiatiska museet i Stockholm. De ska ingå i en spektakulär utställning om kejsardömet Kinas födelse, placerad i bergrummet under museet på Skeppsholmen. Enligt museichef Sanne Houby-Nielsen kommer besökaren att möta föremålen som de en gång var ställda, i mörka schakt djupt under jorden.

– Bergrummen utgör en naturlig scenografi som passar otroligt bra, säger hon.

Terrakottaarmén upptäcktes 1974, då några bönder grävde en brunn utanför den forna kinesiska huvudstaden Xian i norra Kina. Fyndet av den mer än tvåtusenåriga armén med sina soldater, officerare, armborstskyttar, hästar och vagnar var en arkeologisk sensation. Utgrävningar sattes igång och pågår än i dag.

Shi Huangdi grundade Kina

Shi Huangdi brukar kallas för ”förste kejsaren” och räknas som det kinesiska rikets grundare. Hans gravkomplex omfattar dels ett (ännu outgrävt) mausoleum som enligt legenden innehåller ofattbara rikedomar, dels den mångtusenhövdade terrakottaarmén.

– Enligt tidens tro upphörde inte krig och konflikter med döden, säger Sanne Houby-Nielsen. Fienden väntade även på andra sidan och en kejsares plikt var att fortsätta bekämpa honom. Att ställa upp en armé i graven var alltså inte en symbol­handling.

Inom forskningen har det rått delade meningar om vilka uppoffringar som krävdes för att färdigställa graven. Troligen pågick arbetet i flera decennier och fordrade hundratusentals slavarbetare. Lerfigurerna grävdes ner i djupa schakt under jord vilka förseglades med ett tak gjort av kraftiga trästockar. Då dessa med tiden rasat har de krossat figurerna. Inte en enda av terrakottakrigarna har återfunnits i helt skick, utan har fått sättas ihop i efterhand i ett gigantiskt pusselarbete.

Med sin underjordiska anläggning skapade Shi Huangdi ett nytt gravmode. I Shaanxiprovinsen, där terrakottaarmén har sin hemvist, finns flera andra mycket rika gravar från den efterföljande Hanperioden (206 f Kr–220 e Kr). Också därifrån görs inlån till Östasiatiska museet. Tillsammans är föremålen tänkta att ge en fördjupad bild av de första kejsarnas Kina.

Fakta: Terrakottasoldaterna ställs ut under jord

De underjordiska bergrummen på Skeppsholmen sprängdes ut på 1940-talet för att ge plats åt marinens ledningscentral i händelse av krig. De står i dag tomma, men har använtsa sporadiskt för filminspelningar och konstutställningar.

Utställningen på Östasiatiska museet pågår 28 augusti till 28 november 2010 och beräknas bli en stor publikmagnet.

Biljettfösäljning pågår redan.