9000 år gammal boplats hittad

Det var vid utgrävningar vid Acksjön i Ekshärad norr om Hagfors som stenåldersboplatserna uptäcktes. Att hitta bevarade ben är mycket ovanligt, särskilt när den gamla marknivån varit täckt med vatten. C14-datering visade att benen var cirka 9000 år gamla och de näst äldsta fynden i Värmland.

– Utifrån de få daterbara föremål vi hittade på andra boplatser längs sjön hade jag nog gissat på en datering närmare 7000 år gammalt. Detta visar å andra sidan vilken potential det finns för ny kunskap längs alla de sjöar som finns i landskapet, säger Hans Olsson på Värmlands museum.

Fynd från boplatsen kommer att ingå i en utställning som börjar visas när Värmlands museum i Karlstad öppnar igen efter ombyggnad den 1 juni.

Läs också:
Fynd från bronsåldern i Allingsås
Arkeologi

Våren 2021 gjorde en orienterare ett spektakulärt arkeologiskt fynd i ett otillgängligt skogsområde utanför Alingsås. Ett femtiotal praktfulla bronsåldersföremål såg dagens ljus efter att ha legat drygt 2500 år under ett stenblock. Forskarna har olika teorier om varför bronsskatten gömdes där.

Arkeologi

Utgrävningarna när Slussen byggs om skriver om Stockholms historia. En medeltida förstad från 1300-talet har hittats drygt åtta meter under Södermalmstorg.

Arkeologi

En fem meter lång sfinx har hittats i en minst tretusen år gammal sandstensverkstad under utgrävningar längs med Nilen.