9000 år gammal boplats hittad

Det var vid utgrävningar vid Acksjön i Ekshärad norr om Hagfors som stenåldersboplatserna uptäcktes. Att hitta bevarade ben är mycket ovanligt, särskilt när den gamla marknivån varit täckt med vatten. C14-datering visade att benen var cirka 9000 år gamla och de näst äldsta fynden i Värmland.

– Utifrån de få daterbara föremål vi hittade på andra boplatser längs sjön hade jag nog gissat på en datering närmare 7000 år gammalt. Detta visar å andra sidan vilken potential det finns för ny kunskap längs alla de sjöar som finns i landskapet, säger Hans Olsson på Värmlands museum.

Fynd från boplatsen kommer att ingå i en utställning som börjar visas när Värmlands museum i Karlstad öppnar igen efter ombyggnad den 1 juni.