Spår av en medeltida metropol

Som ett viktigt led i den kristna danska statsbildningen grundades Lund omkring år 990 av Sven Tveskägg. Staden expanderade snabbt och blev ett viktigt nordiskt maktcentrum med såväl domkyrka och ärkestift som kungsgård och marknadsplats.

Nu belyses Lunds händelserika och färgstarka medeltid med en ny basutställning på museet Kulturen – utställningen heter »Metropolis» eftersom staden ibland kallades Metropolis Daniae, »Danmarks moderstad”. Med modern, ibland ganska djärv scenografi ges olika perspektiv på staden, människorna och kontakterna med omvärlden – hela tiden med kyrkans och statsapparatens auktoritet påtagligt närvarande.

Exposén täcker mer än väl in medeltiden; den startar i det hedniska vikingasamhället och slutar med stadsbranden 1678. Men en vandring genom utställningen sker inte längs någon rak kronologisk linje. Istället är berättelsen uppbyggd kring olika teman. Till exempel handlar en avdelning om makt- och arbetsfördelningen mellan män och kvinnor i hemmet. Husbonden var formellt gårdens härskare, men eftersom husfrun hade hand om nycklarna och förråden var den interna gårdshierarkin komplex.

Ett av de mer extraordinära utställningsgreppen är en dödskallefris som löper längs ena långväggen i ett av rummen. Femtio medeltida lundabor håller besökarna under sträng uppsikt och blickar med tomma ögonhålor ut över historien om sig själva.

– Skallarna kan säkert väcka anstöt och leda till etiska frågor, säger Claes Wahlöö, stadsantikvarie i Lund och utställningsproducent. Men individerna är dubbelt anonyma, försäkrar han. Skallarna kommer från gravar som förstörts i samband med grävarbeten och de saknar därför både identitet och sammanhang – de ska enbart ses som representanter för stadens medeltida invånare.

Mycket omfattande arkeologiska undersökningar har genomförts i Lund alltsedan 1890-talet. De metertjocka kulturlagren har inbringat hundratusentals fynd och av dessa visas nu 5 300 föremål, de flesta samlade i ett särskilt rum. Här ligger nycklar, kammar, spännen och så vidare i långa rader. Förutom att stilla allmänhetens nyfikenhet och kunskapstörst ska fyndsamlingen även utnyttjas för arkeologistudenternas föremålskurs.

I ett faktarum står ett antal datorer till förfogande med uppgifter om alla utställda fynd. Och som ett alternativ till vanlig guidning finns en digital variant att tillgå: små handdatorer som kan ge fördjupad information under vandringen genom museet.

Innan besökaren kliver ut ur medeltiden väntar en annorlunda historieupplevelse. I en liten ljudisolerad kammare visas en kort videofilm tänkt att förmedla en minnesvärd upplevelse. Till nykomponerad musik portioneras det medeltida Lund ut i snabba MTV-inspirerade klipp, berättar Claes Wahlöö stolt.

– Antagligen kommer besökare i min ålder att uppröras över denna sönderhackade historieskildring och fly ut ur rummet, men förhoppningsvis tycker den yngre generationen att det är häftigt och blir intresserade av att lära mer – i så fall är jag nöjd.

**Publicerad i Populär Historia 8/1999