Kändismumien Ötzi fyller 20 år

I höst har det gått två decennier sedan ismannen Ötzi hittades i Alperna. Det uppmärksammas genom en stor retrospektiv utställning i italienska Bolzano.

Ötzis kropp ligger ständigt täckt av ett tunt islager i ett kylrum på Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano, Italien.

Den första mars slås dörrarna upp på nytt till Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano i nordöstra Italien. Då invigs, efter en tillfällig stängning, ”Ötzi 20” – den hittills största tillbakablickande utställningen om den 5 300 år gamla ismannen, efter Tutankhamun världens mest kända mumie.

Det är nu tjugo år sedan två bergsvandrare, i september 1991, på 3 210 meters höjd över havet upptäckte en kropp delvis framsmält ur glaciären i Alperna. Bara rygg, axlar och huvud stack upp. Inkopplade myndigheter misstänkte först att det rörde sig om en försvunnen alpinist som hade villat bort sig bland bergen. Eller, med tanke på de kläder och den egendomliga utrustning som återfanns på platsen, var det kanske en soldat från 1700-talet?

Först sedan liket hackats fram ur isen, bärgats med helikopter och undersökts av rättsmedicinare och arkeologer spreds den sensationella nyheten över världen – ismannen var äldre än Egyptens pyramider! För första gången i medicin- och arkeologihistorien hade forskare tillgång till en i det närmaste perfekt bevarad forntidskropp, med tillhörande kläder och vardagsutrustning. Ötzi, som döpts efter den dalgång i Ötztalalperna där han hittades, har dramatiskt vidgat våra kunskaper om den förhistoriska människans liv.

Bland annat vet vi att Ötzi hade välsittande och välgjorda kläder – vid sin död bar han en perfekt bevarad mössa av björnskinn som knöts fast med en rem under hakan och en pälskappa av olikfärgade getskinn som sytts samman med kastsöm. Skorna var stoppade med hö och på benen bar han benkläder av läder. På ryggen hade han en bärmes av hassel. Därtill hade Ötzi en pilbåge, dock ej helt färdig, av idegran och ett koger med olvonpilar försedda med spetsar av kronhjortshorn. Bara två av de fjorton pilarna var skjutklara vid ismannens död.

Ötzis yxa hade en vacker klinga av koppar, ett skaft av idegran och lindning av läderremmar. För transport av glöd hade han använt två burkliknande behållare av björknäver. I en livrem bar han en dubbeleggad flintdolk med skaft av ask i en slida av flätad bast.

I kläderna hittade forskarna lämningar av pollen och insekter.

När Ötzi dog var han 45 år – lederna var utslitna och blodkärlen förkalkade. Forskarna trodde länge att han frusit ihjäl, men senare rön tyder på att han med största sannolikhet mördats. Rester av en pilspets har hittats i hans vänstra skuldra och han har fått ett kraftigt slag i huvudet som lett till en spricka i skallen.

I jubileumsutställningen ”Ötzi 20” redovisas all den kunskap som forskarna fått genom fyndet av Ötzi. Sydtyrolens arkeologiska museum har tömts på allt ordinarie innehåll och på de tre våningarna presenteras istället de senaste tjugo årens sammanlagda vetande om Ötzis liv och tid, hans bidrag till vetenskapen samt hans öden och äventyr i medierna och i mass- och populärkulturen.

I samband med utställningens invigning presenteras även nyheter, som Ötzis fullständiga arvsmassa, vilken först nu är känd. Tidigare har enbart hans mitokondrie-DNA kartlagts; de ärvs hos oss människor endast från mamman. Nu är även hans y-kromosom, som till skillnad från andra kromosomer enbart ärvs på den manliga sidan, kartlagd. Det ger forskare möjlighet att dels börja leta efter ismannens eventuella sentida släktingar, dels studera om några – och i så fall vilka – mutationer, alltså ärftliga förändringar, har skett i celler­nas genetiska material sedan Ötzis livstid. Det kan i sin tur kasta nytt ljus över våra vanligaste sjukdomar.

För första gången presenteras även ismannens nya ansikte. Med hjälp av tredimensionella anatomiska skelettbilder som bearbetats av datorer har hans utseende rekonstruerats, allt för att försöka besvara den vanligaste frågan av alla som brukar ställas om Ötzi: hur såg han ut?

På utställningen redovisas även andra och tidigare rekonstruktioner. Också massmediala, populärkulturella föreställningar om Ötzi ges utrymme, bland annat diverse konspirationsteorier. Det har även gjorts ett flertal kommersiella försök att slå mynt av världskändisen Ötzi. Den som vill kan till exempel dricka Ötzi-öl eller Ötzi-vin, köpa en Ötzi-glass eller varför inte gå och se musikalen Frusne Fritz?

Utställningen i Bolzano pågår till och med den 15 januari 2012.

FAKTA: Flyttades från Österrike till Italien

Ötzi hittades i Ötztal­alperna, på gränsen mellan Österrike och Italien, den 19 september 1991. Kroppen förvarades de första åren på universitetet i Innsbruck, men ganska snart uppstod en tvist mellan Österrike och Italien om på vilken sida av gränsen ismannen egentligen hade påträffats. Till slut gjordes en undersökning som visade att Ötzi stupade 92 meter in på italienskt territorium. Han flyttades därför 1998 till Sydtyrolens arkeologiska museum i Bolzano, där allmänheten kan beskåda honom.

Ötzi har revolutionerat kunskapen om den forntida människan och hennes levnadsvillkor – aldrig tidigare hade en så gammal kropp av en mumifierad människa hittats.

Vid två tillfällen har ismannen tinats upp av forskare för provtagning och undersökning, den senaste – och kanske sista – gången 2010. Resultat från detta undersökningstillfälle ska presenteras inför tjugoårsjubileet i höst.

Publicerad i Populär Historia 3/2011