Överraskande fynd i Gullbergs fäste

Gullbergs fäste bevakade under flera hundra år inloppet till Göta älv. Under den första större utgrävningen av platsen har arkeologerna överraskats av fynden.

Vid utgrävningarna av Gullbergs fäste har bland annat en trappa från 1500-talet kommit i dagen.

© Arkeologerna

Under flera hundra år hade Gullbergs fäste vid Göta älvs utlopp en utomordentligt viktig funktion för det svenska riket. Dess strategiska läge högt uppe på en klippa vid Västerhavet gjorde den till en perfekt försvarsposition såväl för Gamla som Nya Lödöse som senare Göteborg.

Trots detta har forskningen om fästningen inte varit speciellt omfattande och först nu har den blivit föremål för en större utgrävning. Detta i samband med planeringen för tågprojektet Västlänken genom Göteborg.

Under utgrävningarna stötte arkeologerna på något oväntat – ett rum med väggar, golv och trappa från 1500-talet.

– Vi blev verkligen överraskade över hur välbevarat det var, säger Christina Rosén, arkeolog vid Statens historiska museer. Vi kunde till och med gå i den gamla trappan som soldaterna använt för flera hundra år sedan.

utgrävningen av Gullbergs fäste. På toppen av kullen syns Skansen Lejonet, uppförd i slutet av 160-talet av Erik Dahlbergh.

© Arkeologerna

Gullbergs fäste har varit omstritt och bränts ner flera gånger. På 1680-talet uppfördes en ny fästning, Skansen Lejonet, ovanpå den gamla, som täcktes av sten och rasmassor. Det kraftfulla gråstenstornet Lejonet är i dag ett av Göteborgs landmärken.

– Den gamla fästningen låg som en sorts etagebyggnad utmed bergssluttningen och vi grävde oss in i rummet från sidan, säger Christina Rosén. Mest oväntat var att vi hittade ett solur av sten därinne, som förmodligen suttit på ett stativ på utsidan av fästningen, men som rasat in i rummet.

Det finns olika teorier om vad rummet använts till – kanske har det varit utkiksplats för knektarna eller en lokal för förvaring. På golvet hittade arkeologerna bland annat tappkranar till öltunnor och en hyska till ett klädesplagg.

Föremålen ska ställas ut på Göteborgs stadsmuseum, men huruvida resterna av fästningen kommer att kunna visas för allmänheten är ännu inte klart.

– Alla hoppas nog på det, säger Christina Rosén.

Soluret som hittats vid utgrävningarna av Gullbergs fäste.

© Arkeologerna