Lungrot, libbsticka och luktviol är tillbaka i Nydala. Och snart även munkarna!: Klosterträdgård får nytt liv

– Det har hänt väldigt mycket på det trädgårdsarkeologiska området de senaste åren, berättar Hanne Romanus Haas, en­tusiastisk projektledare hos Vär­namo kommun, som precis lämnat över ansvaret för Nydala klosterträdgård till en ideell förening. Tidigare har man bland annat grävt vid S:t Olofs konvent i Skänninge, där arkeologer från Riksantikvarieämbetet hittat spår av växter och frön som berättar om medeltidens mathållning.

Klosterväsendet betydde mycket för upprättandet av en europeisk trädgårdskultur – plantor, fröer, skrifter och muntlig kunskap spreds ständigt mellan ordnarnas anläggningar. De spår denna kultur lämnat efter sig är dock känsliga för tidens tand. I Nydala har arkeologerna inte lyckats utvinna så mycket kunskap som de hoppats. Människor har varit aktiva i området under lång tid, och både hus och mark har utsatts för stora omvandlingar. Munkarna från franska Clairvaux fanns kvar i femhundra år, tills Gustav Vasa på 1500-talet förbjöd all klosterverksamhet. Då var Nydala Smålands största jordägare – i hela Sverige var endast birgittinerklostret i Vadstena mäktigare. Av den indragna marken bildades Ny­dala herrgård, som ägts av bland andra släkterna Ridderheim och Gyllenstierna. Ägarna rustade upp den gamla kyrkan, medan övriga delar av klostret fått förfalla eller använts som hämtplats för byggnadsmaterial.

Just nu pågår arbetet med att återskapa klosterträdgården, och plantera örter som man säkert vet användes under den tid klostret var livaktigt. Lungrot, eller ”Gode Henriks målla” som den kallas,är dock den enda växt som man kunnat fastställa odlats just i Nydala.

Snart kommer även cisterciensermunkarna att nyetablera sig på platsen. Tidigare i år tecknades ett kontrakt i Rom mellan ordens företrädare och representanter för Värnamo kommun, som äger delar av den gamla herrgården. Munkarna flyttar in i huvudbyggnaden och kommer att använda det gamla portkapellet som gudstjänstlokal.

Publicerad i Populär Historia 7/2007