Gåtan löst om ett år?

Skeppet vid Franska Stenarna bör dateras till 1500-talet, eventuellt tidigare. Det anser tre marinarkeologer som nyligen avslutat en första analys av vrakfyndet. Marinarkeologerna går inte i detalj in på vilket skepp det kan vara, utan konstaterar att det kan ha tillhört Gustav Vasa, hansatyskarna, Sören Norrby, Henrik Tudor eller en av Sturarna. De menar också att det rör sig om ett "betydelsefullt marinarkeologiskt fynd". Den marinarkeologiska undersökningen innebär att arbetet med att fastställa fartygets identitet nu är på väg in i ett betydelsefullt skede. Redan i september inleds nästa fas i sökandet efter svar på frågan.

Vrakets topografi

– Vi börjar med elektroniska mätningar för att kunna bestämma vrakets topografi, vilket läge det har och hur det fallit sönder, berättar Jonny Sundquist, som driver Octopus Dyk AB och var den som fann vraket.

– Vi kommer också att röntga en del föremål på plats. Det är bl a fråga om några tunnor, vars innehåll vi vill veta mer om innan det är dags att fundera på om de kan plockas upp.

– Nästa steg blir antagligen att bärga en del föremål, eftersom det framkommit önskemål i den riktningen.

Det finns onekligen en hel del att lyfta fram: kanonkulor av bly och sten, kammar-kanoner av trä med eldrör av järn, kärl av olika slag och ett komplett roder. Dessutom har dykarna lagt märke till flera kranier och skelettdelar med tygrester, en knapp och ett ankare. Någon gång inom ett år räknar Jonny Sundquist med att arkeologer ska komma med ett definitivt besked om vilket skepp det var som förliste vid Franska Stenarna någon gång under 1500-talet. Jonny Sundquist menar att en hel del trots allt talar för att man hittat Lybska Svan, eller möjligen ett fartyg från samma flotta. Det är möjligt, fortsätter han, att Lybska Svan verkligen gått på grund utanför Öland, men att man fått fartyget loss.

Simulerad segling

Vi ska undersöka teorin om att det brutits sönder utanför Öland genom att låta ett dataföretag göra en simulerad segling från Gotland till Stockholm. Dessutom planerar vi en elektronisk analys av tänkbara bottenområden.

För att skydda fyndet från vrakplundrare är området vid Franska Stenarna avlyst av länsstyrelsen. Trots att vraket ligger tämligen svårtillgängligt, med den översta delen 25 meter under vattenytan och den nedersta ytterligare 30 meter ner i djupet, har man redan fått oönskat besök.

– Vi har ertappat två dykare vid platsen, och det ärendet är nu anmält till polisen.

I september kommer Octopus Dyk även att fotografera vraket. Bilder ska ställas samman till en utställning som bl a kommer att visas på Sjöhistoriska museet.

**Publicerad i Populär Historia 2/1991