Biskopsmumie ger ny kunskap om tbc

Lundabiskopen Peder Winstrups mumifierade kropp ger nya insikter om hur länge människor blivit sjuka i tuberkulos. Dna-tester visar att tbc kan vara yngre än vi trott tidigare.

Samtida porträtt av biskop Peder Winstrup. I bakgrunden hans kista som står i Lunds domkyrka.

Peder Winstrup har vunnit ryktbarhet inte bara för sin tid som omstridd biskop i Lund under det turbulenta 1600-talet utan än mer för att hans mumifierade kropp anses vara en av de bäst bevarade från tiden. När biskopens kista i Lunds domkyrka skulle flyttas för några år sedan fick röntgenläkare och osteologer möjlighet att undersöka kvarlevorna, vilket gav god kunskap om Winstrups hälsotillstånd. Bland annat tydde en förkalkning i ena lungan på att biskopen lidit av tbc.

Nu har misstankarna bekräftats av dna-tester gjorda vid Max Planck-institutet i Jena i Tyskland.

Sekvenseringen av tuberkelbakterier i Winstrups lunga är dock inte främst viktiga för de insikter de ger i Lundabiskopens liv utan för att de kan ge svar på frågan om hur länge människor lidit av tuberkulos. Infektionssjukdom drabbar tio miljoner människor varje år och har utvecklat betydande resistens mot antibiotika.

– Tidigare har det funnits teorier om att tbc följt människan ända sedan hon började vandra ut ur Afrika, säger Torbjörn Ahlström, professor i historisk osteologi vid Lunds universitet.

Tbc kom med jordbruket

Detta motbevisas av studien av tuberkelbakterierna hos biskopen, som jämförts med mumier från det förcolumbianska Peru. Slutsatsen som forskarna dragit är att tbc började dyka upp först för omkring 6 000 år sedan, det vill säga från den tid då människor började leva av jordbruk och domesticera djur.

– Bakterien har förmodligen förmedlats till människan från till exempel nötboskap, säger Torbjörn Ahlström.

– Undersökningen bekräftar erfarenheter som arkeologer och osteologer gjort av att förändringar i benen börjar uppträda vid just den här tiden.

Enligt Torbjörn Ahlström har Peder Winstrup förmodligen lidit av tuberkulos under ungdomen. I de historiska källorna nämns att han var sjuk under en resa till Europa där han blev fast en tid på grund av trettioåriga kriget. Kanske har sjukdomen återkommit på äldre där, när Winstrup var försvagad och led av andra hälsoproblem.

Torbjörn Ahlström är en av författarna till en ny studie om tuberkulos, publicerad i Genome Biology.