Aktuell forskning: Bronsålderscentrum hotas

Området där den grekiska staden Helike låg tillhör de mest aktiva jordbävningszonerna i Europa. Vintern år 373 f Kr förstördes den antika staden av ett kraftigt skalv. Den gigantiska flod-våg som följde dränkte Helike och inspirerade Platon till berättelsen om det försvunna Atlantis.

I ett par decenniers tid har sökandet efter det antika Helike pågått. ”Ett klassiskt Pompeji” kallas staden av arkeologerna, som också refererar till platsen som en ”tidskapsel” som via framgrävda tempel, statyer och helgedomar ger viktig kunskap om Greklands guldålder.

Häromåret gjorde arkeologerna nya fynd av ett ytterst oväntat slag. Stenfundament, kuller-stensgator, keramik och smycken tydde på att man hittat ett 4 500 år gammalt urbant cent-rum – ett av ytterst få bronsålderssamhällen som grävts fram på Peloponnesos. Under den senaste tiden har allt mer kunskap framkommit om bronsåldersamhället, som av allt att döma även det gick under på grund av en jordbävning. Keramiken tyder på att staden hade kontakter med det forntida Troja, bland annat har man hittat en speciell sorts bägare, depas, som även grävts fram i Troja.

Det utgrävda området ligger på den sydvästra stranden av Korintiska viken, en plats som blivit allt populärare för fritidshus-entreprenörer. Grekiska statens järnvägsbolag har också bestämt att nästa år börja bygga en järnväg mellan Aten och Patras, vilken kommer att förstöra utgrävningsområdena. Den oberoende organisationen Worlds Monument Fund har nu satt upp Helike på sin lista över 2004 års mest hotade historiska platser. Läs mer om utgrävningarna på www.geoprobe.org/helike

**Publicerad i Populär Historia 3/2004