Arkeologins tio mest spektakulära upptäckter

Vi bad arkeologen Richard Holmgren att välja ut de tio mest spektakulära arkeologiska upptäckterna i världen. Mellanösterns många fynd dominerar listan, men även Kina, Sydamerika och det antika Europa finns med.

Den i lava begravda staden Pompeji är en av världens tio mest spektakulära arkeologiska upptäckter.

© Javen / Shutterstock

När man ska välja ut världens mest spektakulära arkeologiska upptäckter är det naturligt att prioritera materiella kvaliteter framför vetenskapligt värde. Mindre betydelsefulla fynd kan också försvara sin plats om de har återfunnits i en exotisk miljö, under speciella omständigheter eller för att de äger en redan känd historia.

Annat måste väljas bort. Den stenplatta som grävdes fram av Napoleons män nära Rosetta i Egypten har haft enorm betydelse för att dechiffrera det fornegyptiska språket. Rosettastenen är ett viktigt fynd i arkeologiska sammanhang. Den platsar ändå inte bland de allra mest uppseendeväckande arkeologiska upptäckterna. Fyndet var inte så dramatiskt och stenen föga guldglänsande.

Vår tids vetenskapligt inriktade arkeologi har oftast inte mycket gemensamt med de storslagna utgrävningsäventyren för hundra år sedan. Men även dagens forskning styrs ibland av materiell lockelse.

Utgrävningen av en stad kan till exempel fortgå år efter år innanför murarna, eftersom fyndmaterialet är som störst där. Forskningen skulle dock gynnas mer av att kompletterande schakt öppnades utanför murarna, för att ge en bättre bild av staden i ett vidare sammanhang.

På samma sätt kan den arkeologiska undersökningen av en klosteranläggning, med dess många olika ekonomibyggnader, ägnas lite tid, till förmån för den mer iögonfallande men inte sällan mindre informativa lämningen – klosterkyrkan.

Observera att inget av de arkeologiska fynd som valts ut till tio-i-topplistan ska anses som mer självskrivet än något annat. Numreringen ska alltså inte tolkas som en inbördes rangordning.