Arga historiker har börjat blogga

Historiker syns för lite i samhällsdebatten, menar Christopher Pihl och flera andra historiker. För att nå ut bättre har de startat bloggen Den arga historikern. Där ska de bidra med ett historiskt perspektiv i aktuella debatter.

Christopher Pihl på Uppsala universitet är en av initiativtagarna till bloggen Den arga historikern.

Christopher Pihl är en av initiativtagarna till bloggen Den arga historikern.

Varför är ni arga?

För att vi likt den arge snickaren och den arga kocken har en yrkesstolthet. Vi vill peka på de fall i samhällsdebatten där vi upplever att våld begås mot historien.

Vilket är målet med bloggen?

Att få ut historiker i samhällsdebatten! Historia används ju ofta i olika sammanhang i dag, den debatteras, men inte så ofta av historikerna själva. För ett år sedan diskuterades till exempel nationalism i Svenska Dagbladet, men inte en enda historiker tog till orda. Vi vill också ha ett utrymme där vi i en mer populär form kan utveckla historiska resonemang och visa på vilket sätt ett historiskt perspektiv kan bidra.

Är historiker för mesiga?

Vi har nog ofta underskattat oss själva, dessutom har ämnet blivit mer vetenskapligt styrt, de litterära ambitioner som fanns för några decennier sedan är borta. Där ser man en skillnad mot England, där historikerna har mer självförtroende och är delaktiga i det offentliga samtalet. Risken att hamna i ”elfenbenstornet” handlar också om hur universiteten fungerar – att skriva mer populärt och på svenska är inte meriterande för den egna karriären.

Måste inte en historiker som deltar i debatten bli politisk?

Vår ambition är att inte vara politiska, utan att titta på båda sidor så att säga, och att se de långa perspektiven. Historia är ju ingen objektiv sanning, utan alltid en tolkning. Men det finns tolkningar som är rimligare än andra.

Är det inte bättre att bara ge sig ut i debatten än att starta en blogg?

Vi kan nog göra både och. Akademiker är vana att vara försiktiga och att ha lång tid på sig så att skriva på en blogg kan vara ett sätt att öva. Där måste man ju vara snabb och våga kasta sig ut.