Plast – succématerial och miljöproblem

I tidiga försök att tillverka plast ville man efterlikna kautschuk. I takt med att kemisterna blev skickligare kunde naturgummit kombineras med andra ämnen till helt nya material. En formlig plastrevolution inleddes när bakeliten, den första helsyntetiska plasten, uppfanns.

Plastprodukter

På 1950- och 1960--talen fick plasten sitt stora genombrott. Amerikanskt foto från 1969. Det svenska ordet plast (liksom engelskans plastic) kommer ifrån grekiskans plastikos, vilket betyder ungefär »formbar och lämplig för gjutning«.

© William Grigsby/Condé Nast via Getty Images

Vi har den överallt: i gördel runt bananerna, i skorna, i utemöblerna, på cykel-styret, i reflexerna, i kylskåpsinredningen, i frysburkarna med bär, i mat-lådan, i picknickmuggarna, i jackdragkedjan, i leksaker för barn och på tusentals andra ställen.

Plasten har lagt världen för sina fötter. Ett material som knappt fanns för några generationer sedan framstår numera som oundvikligt, oumbärligt och på senare tid också som en av vår tids största miljöbovar.

Plastmaterial baserat på mjölkprotein

Men även om plast var ovanligt förr var det inte fullständigt okänt. Redan på 1530-talet framställde en schweizisk alkemist, Bartholomäus Schobinger, ett plastmaterial baserat på mjölkproteinet kasein. Han är därmed troligen den första i världen som lyckades att tillverka plast av ett organiskt material.

Schobingers uppfinning fick dock inga större konsekvenser. Det verkliga genombrottet för plasttillverkning dröjde i flera sekler.

Vi tar ett hopp framåt i historien, till 1700-talet. Då hade européerna för första gången tillgång till kautschuk, det gummimaterial som kan utvinnas från gummiträd.

Suddgummits betydelse

Träden växer naturligt i Brasilien och de hade varit kända i Europa sedan 1500-talet, men någon praktisk användning hade de inte haft.

Den engelske kemisten Joseph Priestley kom år 1770 på att man kunde använda gummiträdets torkade sav som radergummi. Om man gnuggade det mot en blyertstext försvann texten. Detta suddgummi var inte gjort av plast, vilket nutida suddgummin faktiskt är, men upptäckten blev ändå betydande för plastens utveckling. Man hoppades kunna utveckla kautschukens egenskaper på andra sätt.

Under första halvan av 1800-talet utvecklades flera produkter ur gummi, som utvanns ur saven på gummiträd. En stor del av gummit kom från Amazonasregionen i Brasilien.

© Universal History Archive/UIG via Getty Images

Ett par decennier efter Hancocks och Mac-intoschs framgångar med konstgjort läder och vattentäta regnkläder uppfann amerikanen Charles Goodyear vulkaniseringsprocessen.

Han kom på att rågummi kunde upphettas tillsammans med svavel, och att processen gjorde materialet annorlunda – elastiskt men ändå formbeständigt. Om man exempelvis tillverkade en boll eller ett band av vulkaniserat gummi kunde bollen tryckas ihop eller bandet dras ut, men när man släppte återgick produkten till sin ursprungsform.

Vid seklets mitt togs nästa steg. Då uppfanns den linoljebaserade produkten linoleum. En poäng med linoleum var att man slapp att använda rågummi, som måste importeras till Europa från Sydamerika.

Billiga plastgolv

Linolja och andra ingredienser till linoleum fanns på närmare håll, och produkten, som gjorde succé som plastgolv, blev därför relativt billig.

Under andra halvan av 1800-talet fick allt fler hem i Europa och USA golvbeklädnad av linoleum. Produkten bestod av flera delar. Det linoljebaserade bindemedlet var bara en pusselbit.

Färg, fyllnadsmaterial och en väv i botten behövdes för att få golvmattan att se snygg ut och hänga samman. Fyllnadsmaterialet bestod påfallande ofta av kork, varför linoleummattorna kom att benämnas korkmattor på svenska.

Brandfarlig celluloidfilm

Fram till 1850-talet hade de plastliknande materialen oftast varit gummibaserade, men den engelske uppfinnaren Alexander Parkes tog år 1856 fram ett annat konstgjort material, som han gav namnet parkesin. Parkesinplasten var den första celluloiden, det vill säga den plast som senare skulle bli så viktig inom filmbranschen.

Celluloidfilm användes ända fram till 1950-talet, då den valdes bort eftersom den var mycket brandfarlig. Många gamla filmer har antänts och brunnit upp.