Hylsa för preventivt bruk: Vardagsprylar

Varifrån kommer ordet kondom? En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Ka

Varifrån kommer ordet kondom? En vanlig uppfattning är att namnet härstammar från en viss doktor Condom, som ska ha försett Englands och Skottlands kung Karl II med penisskydd för att denne inte skulle drabbas av veneriska sjukdomar vid kontakter med prostituerade. Denna version är dock högst omdiskuterad och saknar stöd i kända fakta. Med tanke på att Karl II hade minst fjorton barn utom äktenskapet måste hans kondomanvändning i så fall ses som föga framgångsrik.

Enligt Nationalencyklopedin är ordet kondom helt enkelt av ovisst ursprung.

Mycket talar för att kondomen är en gammal företeelse. Olika former av penisskydd sägs ha använts redan i det forntida Egypten och i antikens Rom. Men riktigt säkra belägg finns inte förrän på 1500-talet. Då beskrev den italienske läkaren Gabriel Fallopius (1523–62) hur mannen kunde skydda sig mot veneriska sjukdomar genom att sätta ett linnestycke över ollonet.

Senare, på 1700-talet, användes kondomer gjorda av blindtarmar från lamm. Kondomerna tillverkades i Frankrike och exporterades även till andra delar av Europa. Den kände spelaren och förföraren Casanova (1725–98) lär ha använt kondomer för att skydda sig och de kvinnor han idkade intimt umgänge med.

Vid denna tid var syfilis en fruktad sjukdom och rädslan för att drabbas av den var troligen en väl så viktig anledning för dåtidens män att använda kondom som att förhindra oönskad graviditet.

Den verkliga revolutionen i kondomens historia inträffade först mot mitten av 1800-talet. År 1839 uppfann amerikanen Charles Goodyear (som levde 1800–60 och vars namn lever vidare genom bland annat bildäck) vulkaniseringsprocessen, en metod att genom svavel och värme göra klibbigt rågummi torrt och betydligt mer elastiskt.

Det nya materialet lämpade sig utmärkt för kondomer, som nu kunde börja framställas i stor skala.

Den första tidningsreklamen för kondomer publicerades 1861, då en annons i New York Times gjorde reklam för ”Dr. Power’s French Preventatives” med hänvisning till kondomens franska förflutna.

Alla betraktade emellertid inte kondomens införande med glädje. Enligt den strikta sexualmoralen skulle samlag ske i befruktningssyfte – män och kvinnor skulle inte ägna sig åt sex bara för nöjes skull. I detta sammanhang sågs kondomen som förkastlig och för att sätta stopp för allmänhetens omoraliska uppförande införde USA 1873 den så kallade Comstock-lagen. Enligt denna lag blev bland annat annonser för preventivmedel olagliga. Lagen tillät också postverket att konfiskera kondomer som såldes via postorder.

De tidigaste gummikondomerna var tjocka som cykelslangar och hade inte mycket gemensamt med dagens varianter. Nästa avgörande steg i kondomens historia kom på 1930-talet, då masstillverkning av kondomer gjorda av tunt latexgummi blev möjlig. Det var först nu som kondomen blev ett preventivmedel med verkligt utbredd användning och ett viktigt verktyg i kampen mot spridningen av könssjukdomar.