Riksarkivet efterlyser udda medieteknik

Har du en Betamax videospelare över? Eller en dator med floppydiskar som lagringsmedia som bara står i garderoben? Då är Riksarkivet intresserat av apparaterna! De är just nu på jakt efter äldre teknik för ljud och bild.

Riksarkivet efterlyser äldre teknik för ljud och film.

© Riksarkivet

Riksarkivet förknippar vi kanske mest med gamla papper men myndigheten samlar också in filmer, ljudinspelningar, hemsidor, dataregister och mycket annat. För att säkra att materialet bevaras för framtiden ska det digitaliseras och i det arbetet vill arkivet nu ha allmänhetens hjälp. I ett upprop ber man svenskarna att leta i garderober och förråd efter äldre teknisk utrustning för läsning och uppspelning.

När det gäller vissa typer av handlingar är det bråttom – magnetband bryts till exempel ned av sig självt, vilket gör informationen oläsbar. Rullbandspelare, Betamax-spelare, trådspelare (se bild nedan) och datorer som kan läsa floppydisketter kan vara intressanta för arkivet – ju mer sällsynt en apparat är desto mer värdefull kan den vara.

Om du har udda teknisk utrustning hemma och kan tänka sig att donera den kan du skicka ett mejl till *gammalteknik@riksarkivet.se.*

Luxor Magnefon var en trådspelare som tillverkades i Motala. Trådspelarens storhetstid var efter andra världskriget till en bit in på 1950-talet när bandspelare med magnetband konkurrerade ut dem. Ljudet var inspelat på en tunn ståltråd som spelades upp i hög hastighet vilket gjorde att tråden lätt kunde gå sönder. För en timmes ljud behövdes drygt två kilometer tråd.

© Luxor/Tekniska museet