Inkunablerna återvänder!

Egentligen är produktionen av CD-rom ett steg tillbaka i utvecklingen. Gutenberg lärde oss att läsa information från vänster till höger, alltså linjärt,

Egentligen är produktionen av CD-rom ett steg tillbaka i utvecklingen. Gutenberg lärde oss att läsa information från vänster till höger, alltså linjärt, och så läses ju böcker och tidningar än i dag. Före Gutenberg fanns inkunablerna: en bok var då en massa saker på en gång. Det var litteratur, grafik, bildhistoria med girlandsmyckade ikoner och filmliknander serier med nästan tredimensionell verkan. Inkunablerna var en föregångare till CD-rom-skivorna. De var informationslagrare, och de uttryckte en strävan att ta vara på alla utvecklingsmöjligheter som fanns att tillgå på medeltiden. Det var religion, det var geografi, det var teknik, det var historia.

För historisk information är dagens motsvarighet till inkunablerna ett passande medium. Precis som inkunablerna är CD-rom-skivorna ofta barnsliga i god mening. De flesta fyller en klar funktion i skolundervisningen eller hemma, om man vill fånga barnens historieintresse på ett lekfullt sätt.

Ett typexempel är uppslagsverket Eyewitness History of the World (Dorling Kindersley), en brittisk produkt där man med en tidsmaskin förflyttar sig i tid och rum mellan olika världsdelar och mellan olika epoker. Mycket lättare än i en bok kan man se sambandet mellan olika händelser under samma period i olika delar av världen, här är det linjära mediet underlägset. Detsamma gäller korshänvisningarna: de går mycket snabbare med elektronik än med blädderverk. Från modern tid finns videosekvenser och ljudinspelningar från händelser som varit historiska milstolpar, till exempel Martin Luther Kings tal ”I have a dream” och den första månlandningen.

En annan produkt lämpad för unga – vilket inte alls hindrar att vuxna har utbyte av den – är Vikingar (Natur och Kultur). Det har inte kommit så många svenska CD-rom-skivor överhuvudtaget, inte heller i ämnet historia. Men denna har blivit allmänt lovordad och det inte minst på grund av dess suggestiva utförande. Särskilt inledningen med fornnordiska myter om hur jorden skapades vittnar om det. Man får en väldisponerad överblick – det är inte alltid fallet med CD-rom-skivor, en del snarare förvirrar än klarlägger – över vikingarnas värld och kultur, deras resor, runstenar, sagor. Man får närhetskänsla genom att fiktiva personer från vikingatiden träder fram och berättar sin historia.

Det sista är ett grepp som används på ett roligt sätt i Microsofts Ancient Lands, min verkliga favorit. Med humor men ändå med en strävan att ge saklig information förs vi in i den antika medelhavskulturen i alla dess aspekter, från sedvanlig krigshistoria till vad man drack och åt och vilket slags musik man spelade. Det känns verkligen som om man träder in i en forngrekisk stad eller i faraonernas gravkammare.

The Dead Sea Scrolls Revealed – för att nu hålla oss till medelhavskulturen – kanske mera passar för en äldre publik. Svenska barn har säkerligen svårt att hänga med i den engelska som talas. Den ovanligt spännande skivan från Logos Research Systems handlar om vår tids kanske viktigaste arkeologiska fynd, Dödahavsrullarna, som av en tillfällighet hittades av en beduin, när hans får stapplade in i en bergshåla. Fyndet vinklas från alla hörn och de israeliska producenterna har verkligen tagit vara på CD-rom-strukturens möjligheter.

Man får lära sig väldigt mycket: allt ifrån vilka esséerna var till vilken teknik skrivarna använde. Det är fullt med videosekvenser om utgrävningar, om storyn kring själva upptäckten 1947, och den debatt som följde rörande värdet och tolkningen av rullarna. Den sista är tyvärr lite svår att följa: man låter några arkeologer yttra sig, men det går knappt att höra vad de säger. Dessutom är debatten mycket ytligt redovisad. Här ser vi kanske CD-rom-skivornas begränsade möjligheter att återge resonemang och ifrågasättande. Mediet är förutbestämt att vara auktoritärt.

Från det judiska förflutna till vårt århundrades judeförföljelser: här finns nu en tekniskt avancerad produkt om Förintelsens historia som heter Lest We Forget, A History of the Holocaust (Logos Research Systems). Det är en kusligt detaljrik sammanfattning av vad nazisternas folkmord innebar och den besvärliga frågan hur det kunde komma dithän. Med skakande fotomaterial och med kartor över dödsläger kan man skaffa sig argument mot nynazister (som om det vore nödvändigt). Ljudillustrationerna kan bli besvärande men kan stängas av. De obligatoriska stöveltrampen och Hitlers skrikande är en störande kliché, som minner om gamla amerikanska krigsfilmer.

Förra året kom förresten en hel skock med CD-rom-skivor om andra världskriget. I England finns ett specialförlag för historiska skivor som heter Flag Tower och som fabricerat ett slags guidade turer genom både första och andra världskriget och rymdkapplöpningens tidevarv. Förlaget har behållit den linjära formen men gör avstickare, så att man kan klicka sig till platser eller personligheter på vägen eller hur vanligt folk klarade de här krigen. Det är ganska skönt, eftersom det annars gärna blir lite splittrat när man ska tränga in i en dokumentär CD-rom. Flag Towers serie är mycket instruktiv, skeendet ses inte bara ur avdankade politikers eller pensionerade militärers synvinkel – som i vissa TV-serier – utan även ur ett gräsrotsperspektiv. Den här dubbelheten passar mycket bra för mediet.

Nutidshistoria är ett tacksamt revir för CD-rom-producenter, eftersom de då kan använda mycket ljud och filmsekvenser. Det har till exempel gjorts en amerikansk skiva om Kennedymordet, och CD-rom-tekniken lämpar sig där utmärkt för att följa de olika spåren och mordteorierna. Förmodligen med Kennedy-skivan som förebild har Natur och Kultur med anledning av tioårsminnet släppt en CD-rom med titeln Vem mördade Olof Palme?. Det har tagit tid att framställa den, men resultatet är gott. Vi får träffa vittnen och andra berörda personer och höra deras berättelser i ljudupptagningar och händelserna kring mordet finns på videosekvenser. För den som inte orkat följa alla teorier om mordet i massmedia är det här en utmärkt chans att få samlad kunskap och kanske själv leka lite detektiv i skivmaterialet.

Fransmännen gör en del bra CD-rom-skivor med historiskt innehåll, men det är få personer som talar franska i Sverige och skivorna är svåra att få tag i. Så låt oss hålla oss till den prisbelönta produkten Le Louvre, som också kommit i en engelsk version. Att besöka Louvren virtuellt är inte så ansträngande som att fysiskt förflytta sig genom gallerierna, och man får en perfekt överblick. Här presenteras bildkonst från olika länder och epoker och man kan till och med studera verken i detalj. Det finns också ett alfabetiskt register som fungerar bra.

Museipresentationer på CD-rom, vare sig det gäller konst eller annat, är en intressant marknad, som i vårt land ännu inte blivit beträdd. De kan förstås inte ersätta det fysiska besöket, men de tjänar som en utmärkt förberedelse för ett besök.