Medeltida kyrkvindar avslöjar sina hemligheter

Det är några av Sveriges äldsta rum som byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson kartlägger när han undersöker vindarna i Västsveriges medeltidskyrkor.

Månstads kyrka i Västergötland är från 1340-talet.Timmerman Mattias Hallgren tar prover för dendrokronologi.

© Robin Gullbrandsson

Takkonstruktioner från medeltiden, flerhundraåriga fågelbon, handsmidd spik, gamla takspån, unikt smyckade tegelstenar, en medeltida bronsbjällra och människoben. Det är exempel på vad byggnadsantikvarie Robin Gullbrandsson och hans kollegor hittat när de de senaste åren klättrat omkring på medeltida kyrkvindar i Västsverige.

Nu håller de på att avsluta ett projekt initierat av Göteborgs stift där dessa bortglömda rum kartläggs. En del av kyrkvindarna kan ses som de äldsta rummen i Sverige.

Platser där tiden stått still

Många gånger har de fått åla sig igenom trånga öppningar för att ta sig upp på de dammiga vindarna.

– Det vi ser är platser där tiden stått stilla, där det samlats en massa saker som tagits ut bruk, säger Robin Gullbrandsson.

”Skräp” i form av textilbitar, takläggningsmaterial, frön och andra växtdelar kan innehålla ovärderlig information om hur kyrkan byggts och vårdats, men även vad som odlats i omlandet.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

– Benresterna, som vi framförallt hittat i Gökhems kyrka i Floby pastorat, kan ha placerats på vinden när gamla gravar på kyrkogården fått ge plats för nya, säger Robin Gullbrandsson. Det finns exempel på att man skapat sådana här ”benhus” på kyrkvindar på kontinenten.

Runmärkt knut i Ysby kyrkas kor, 1200-tal, Halland.

© Robin Gullbrandsson

Började i Linköping 2010

Inventeringarna av dessa tidigare styvmoderligt behandlade delar av kyrkorna började redan 2010 i Linköpings stift, med Robin Gullbrandsson som en av initiativtagarna. Efter hand har fler stift hakat på, då ansvariga förstått vilken kunskap som finns gömd på kyrkvindarna, inte minst när det gäller medeltida byggnadsteknik.

– Jag har samarbetat med två erfarna timmermän, Mattias Hallgren och Karl-Magnus Melin, som bland annat är involverade i återuppbyggnaden av Södra Råda kyrka som brann ner år 2001. Det är fantastiskt hur hantverket stått sig över tid – vi har sett takstolar som rests för 800 år sedan och som fortfarande fungerar.

– Skador som uppkommit handlar ofta om perioder med långvariga läckage eller sentida renoveringar – som uppvärmning och tilläggsisolering – som medeltidskonstruktionen inte är anpassad till.

Takstol från tidigt 1200-tal

I Göteborgs stift har forskningsgruppen kring Robin Gullbrandsson besökt ett sextiotal medeltida kyrkor, varav 17 har undersökts närmare, bland annat med dendrokronologi. Den äldsta daterade takkonstruktionen de stött på är den i Ljungsarps kyrka, som uppfördes i början av 1200-talet. Virket fälldes 1205–07.

Just nu sammanställer Robin Gullbrandsson en rapport för Göteborgs stift och nästa år kommer förhoppningsvis en vandringsutställning. På sikt kommer det också en första nationell sammanställning av inventeringarna, något som kommer att intressera inte bara svenska forskare utan med säkerhet även internationella.