Räddningsaktion för medeltida svartbygge

En lokal kampanj för att rädda Visby ringmur drogs igång för tre år sedan och har inbringat över fem miljoner kronor.

Ringmuren i Visby.

© Arild Vågen

En lokal kampanj för att rädda Visby ringmur drogs igång för tre år sedan och har inbringat över fem miljoner kronor. Gotlands invånare, turister och företag har på detta konkreta sätt stöttat Riksantikvarieämbetet, vars anslag inte räcker till.

Ringmuren är tre och en halv kilometer lång och har över tjugo torn. Den omgärdar Visbys stadskärna sedan 1200-talet och är ett för Norden unikt medeltida monument.

Dess skriande behov av restaurering beror på missriktade mänskliga ingrepp: den har under ett tjugotal år varit föremål för beredskapsarbeten i form av omfogning med cement.

Sprängs inifrån

Därför sprängs nu flisor ur muren: cementen, till skillnad från det ursprungliga kalkbruket, släpper inte ut vatten, utan det står och fryser till is och spräng-er muren inifrån. Restaureringen, som kampanjen möjliggjort, består i att knacka bort cementfogarna och byta ut dem mot gammaldags kalkbruk. Kampanjen startades av ett rederi som trafikerade Gotland – man ville inte gärna mista sin främsta turistattraktion. Gensvaret var stort, bössorna på däck fylldes.

Kampanjen fick fastare former och sin egen general – Erik Sjöberg, pensionerad bankdirektör och VD i Penninglotteriet, har envetet och initierat förmått de lokala företagen att sponsra muren med fyra miljoner kr.

Byggdes snabbt

Erik Sjöberg har fler förklaringar till ringmurens allt sämre skick:

– Den byggdes hastigt, för det var ett svartbygge under Magnus Ladulås tid! En del är fuskjobb; det kan rasa i skivor. Visbys köpmän hade bråttom att få upp muren. Här rådde motsättningar mellan köpmännen och landsbygden.

– De nya borgarna, hanseater såväl som inhemska, ville ta tull av bönderna när de kom in i staden – dessa som bedrivit handel sedan urminnes tider! Fullt krig utbröt 1288. Då var muren redan uppförd.

– Kampanjen för att rädda muren var nödvändig, eftersom det nu har blivit så många som rycker i RAÄ:s pengar, säger Erik Sjöberg. RAÄ har högsta ansvaret för muren och ger årligen anslag runt 1 miljon kr. Försiktigt har man börjat släppa in sponsorer.

– Detta är kultursponsring och då ska det vara stil på marknadsföringen! Man ska ha känsla för det man stöder, säger kampanjgeneralen, som själv har stor erfarenhet av tiggeri sedan sin yrkesverksamma tid, men från den andra sidan.

Murens högste beskyddare är Ko-nungen och den har fått sin egen Murens dag. Den firades i somras med historiska tablåer och modern publicitet:

– Vi uppförde ett historiskt spel om år 1288, berättar Erik Sjöberg. De två borgmästarna, den svenske och den tyske, i Visby satt och tittade på tornerspel, när kungens kurir kom instormande och krävde vite för muren. Stadens rådmän rotade i sina kassakistor – när de fick upp sina checkar såg publiken att de var sponsorföretagens chefer!

Tillverkar kalkbruk

Den gigantiska omfogningen utförs av Byggnadshyttan, en fem år gammal stiftelse som bildats för att rädda Gotlands 92 medeltida kyrkor. Den heltidssysselsätter 14 byggnadsarbetare. Byggnadshyttan har också egen tillverkning av gammaldags kalkbruk.

Eftersom kalkbruk inte kan användas på vintern är muren ett sommarjobb för Byggnadshyttan. Man började i fjol och beräknar att det tar fem år. Huvudarbetet är annars restaureringarna av kyrkor och ruiner.

– Vi har dessutom egen tillverkning av kalkbruk, berättar hyttmästare Olle Johnsson.

Man har rekonstruerat de gamla recepten, som fallit i glömska. Kalken bränns i vedugn, därefter våtsläcks den. Byggnadshyttan exporterar sin produkt till övriga Sverige.

**Publicerad i Populär Historia 2/1991