”Gribshunden är intressant för hela världen”

Forskare från tio länder och ett amerikanskt dokumentärfilmteam var närvarande när det förlista örlogsfartyget Gribshunden nyligen undersöktes på havsbotten utanför Blekinge. Vraket har legat under vatten i över 500 år.

Dykare i arbete under utgrävningarna av Gribshunden.

© Brett Seymour

– Gribshunden är av samma typ som de skepp Columbus seglade till Amerika med – men större och mer kraftfullt. Av Columbus fartyg kommer vi aldrig att hitta några rester, vilket gör Gribshunden till ett helt unikt fynd, säger Brendan Foley, marinarkeolog vid Lunds universitet som deltog i dykningarna.

– Fartyget är inte bara intressant för Skandinavien och Europa utan för hela världen.

Det prestigefulla flaggskeppet förliste efter en brand när det låg för ankar utanför Ronneby i juni 1495. Ombord fanns den danske kungen Hans, på väg till ett möte om Kalmarunionen. Händelsen nämns i Sturekrönikan från omkring år 1500, där det berättas att Hans ”bästa fatabur” och ”silver, guld och privilegiebrev” försvann i djupet tillsammans med skeppet.

– Vi var väldigt spända på vad vi skulle hitta därnere, berättar Brendan Foley. Skulle det finnas kläder, mat, dryck? Silver? Kanske till och med mänskliga kvarlevor?

Silver, ringbrynja och fiskrester

Utgrävningen, som gjordes på ett begränsat område, gav rika resultat. Bland annat hittade man en börs med silvermynt som nu ska undersökas i syfte att fastställa myntningsorten. Dessutom flera tunnor avsedda för livsmedel – några hade innehållit öl och i en fanns rester efter stör, en fisk av vars rom man tillverkar dyrbar kaviar.

– Vi kommer att analysera fiskresterna för att se varifrån fisken kommer ifrån, säger Brendan Foley.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Andra fynd var ett välbevarat dryckesstop i trä med vad som tros vara kungens emblem på, en hakebössa och delar av en ringbrynja med tillverkarens namnchiffer angivet på en liten silverring.

Två av de nya fynden från Gribshunden: en trätunna och ett dryckesstop med kungligt emblem.

© Brett Seymour

Under en utgrävning 2015 bärgades skeppets galjonsfigur, liksom ankarspel, kanonlavetter och armborstpilar. Marinarkeologen Niklas Eriksson, som Populär Historia intervjuade i en tidigare artikel, angav att galjonsfiguren var det mest spektakulära föremål han hittat.

– Den föreställer ett monster som slukar en skrikande människa och skulle ha en avskräckande funktion på mötande fiender.

Museum kring Gribshunden?

För Ronneby kommun och Bleking är Gribshunden av stor betydelse. Det finns planer på att göra ett museum kring skeppet, även om det aldrig kommer att kunna bärgas i sin helhet. Brendan Foley hoppas att kunna gå vidare med fler undersökningar.

– Gribshunden ligger som i en konservburk därnere, mycket är intakt, säger han.

TV-produktionsbolaget PBS Nova jobbar nu med en film om Gribshunden, som om allt går som det ska kommer att sändas på amerikansk TV under 2020.