Gribshunden ruvar på 1400-talsskatter

Sturekrönikan berättar om silver, guld och privilegiebrev från kung Hans som försvann i djupet när skeppet Gribshunden brann. Nu hoppas dykare att få tillstånd att gräva ut förlisningsplatsen.

Resterna av 1400-talsskeppet Gribshunden ligger utspridda på den lösa havsbotten.

© Johan Rönnby

Det var ett fantastiskt fynd amatördykarna hittade på havsbotten utanför Stora Ekön vid Ronneby på 1970-talet. Fast det förstod de inte riktigt då. Först tre decennier senare, när en dykare i samma klubb fann kanonlavetter på platsen började man inse att upptäckten var av det mer spektakulära slaget.

Gribshunden sjönk 1495

Vad dykarklubben Doppingarna hittat, visade det sig, var det medeltida örlogsfartyget Gribshunden som gått till botten i juni 1495 efter en brand. Gribshunden var ett prestigefullt skepp som ägdes av den danske kungen Hans. Han hade ankrat utanför Ronneby på väg till ett politiskt möte i Kalmar där Kalmarunionens framtid skulle diskuteras. Såvitt man vet omkom ingen av de ombordvarande.

– Det var först när militärhistorikern Ingvar Sjöblom lyckades identifiera fartyget som intresset för det här skeppet väcktes på allvar, säger Niklas Eriksson, marinarkeolog som dykt på Gribshunden.Han är en av författarna till en nyutkommen bok om fyndet, utgiven av Blekinge museum och Blekinge hembygdsförbund.

Monster som galjonsfigur

Niklas Eriksson var också den som hittade skeppets galjonsfigur, eller stävfigur som den också kallas, under en dykning 2015. Då hade en rad andra fynd redan bärgats, som ankarspel, kanonlavetter, delar av en ringbrynja och armborstpilar. Ronneby kommun hoppas på sikt kunna uppföra ett museum tillägnat vraket, vilket väckt stort internationellt intresse.

– Stävfiguren var det häftigaste föremål jag hittat, säger Niklas Eriksson. Den föreställer ett monster som slukar en skrikande människa och skulle ha en avskräckande funktion på mötande fiender.
Skulpturer är annars ovanliga på den här typen av tidiga krigsskepp, som ofta var dekorerade med målade sköldar snarare än bildstoder.

Gribshundens bärgade galjonsfigur i form av en grip. I medeltida litteratur tjänade gripen ofta som dragdjur eller väktare. Men man skulle låta bli att förarga dem, vilket personen i gapet på galjonsfiguren får erfara.

Samtida med Columbus Santa Maria

En speciell sak med Gribshunden är att fartyget är kravellbyggt. Det betyder att de längsgående plankorna i skrovet lades kant i kant istället för omlott. På insidan stärktes de upp med kraftiga spant som gjorde att kraveller kunde byggas större än de tidigare klinkbyggda skeppen.

Men så tidigt som på 1490-talet fanns det väldigt få sådana här moderna skepp. Gribshunden det bäst bevarade exemplet i världen av typen. Den är samtida med historiska fartyg som till exempel Christoffer Columbus Santa Maria och kan ge forskarna bättre kunskap om hur dessa berömdheter var konstruerade.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Gribshunden hade en besättning om 150 personer och var ett fullt utrustat krigsfartyg när det sjönk. Nio lavettstockar har bärgats.

– För sin tid var skeppet kraftigt bestyckat, däremot har vi inte hittat några kanonportar, säger Niklas Eriksson. Om de finns ligger de begravda i sedimentet under de synliga delarna.

Det är dock inte säkert att det existerade några – de tidiga kravellerna hade ofta kanonerna uppe på däck. Kravellerna var byggda för äntringsstrid snarare än distanskamp, striderna mellan två skepp var alltså tänkta att ske ombord, i princip man mot man.

Guld, silver och privilegiebrev

Niklas Eriksson och hans kollegor har nu lämnat en ansökan till länsstyrelsen om en utgrävning av förlisningsplatsen. När Gribshunden sjönk lade hon sig på sidan och det mesta av de inre delarna gömmer sig under tjocka lager sediment.

Sturekrönikan från omkring år 1500 talar om att ”silver, guld och privilegiebrev” tillhöriga kung Hans försvann under förlisningen. Om det stämmer är det inte omöjligt att det finns kvar därnere. Men vardagsföremål är kanske än mer intressanta – för egentligen vet vi inte så mycket om hur livet ombord tedde sig för båtsmännen på medeltidens örlogsfartyg.

– Jämfört med medeltida byggnader, som ju fortfarande kan finnas kvar och används, är Gribshunden unik. Det är väldigt ovanligt att vi har specialbyggda krigsskepp kvar från den här tiden, säger Niklas Eriksson.

Läs också: