Första tegelkyrkan låg i Dalsland

Sommarens utgrävningar av Edsleskogs kyrkoruiner gav sensationella resultat. Undersökningarna visar att kyrkan uppfördes senast under tidigt 1200-talet, vilket förmodligen gör den till Sveriges äldsta tegelkyrka. Dess storlek ger den dessutom ökad historisk betydelse.

Arkeologer har under sommaren grävt fram murverket i den norra korsarmen på Edsleskogs kyrka.

© Anton Lazarides

De gamla ruinerna vid Edsleskogs kyrka i Dalsland har lockat och mystifierat amatörhistoriker och forskare under hundratals år. De utgör resterna av en medeltida helgedom tillägnad det lokala helgonet Sankt Nils (Nicolaus), en före detta präst som sägs ha blivit mördad under sitt arbete i kyrkan.

Trots intresset har praktiska problem gjort att arkeologiska utgrävningar låtit vänta på sig. Ruinen ligger på en begravningsplats som fortfarande är bruk. Men i somras genomfördes äntligen den första stora undersökningen. Resultaten betraktas av arkeologerna som sensationella.

I klass med Riddarholmskyrkan

Fynd av mynt från Erik Knutsson regeringstid 1208–16 bekräftar att byggnaden uppfördes senast under denna period. Men det som är verkligt spektakulärt med kyrkan är inte åldern utan dess storlek samt valet av byggnadsmaterial.

– Kyrkan var 48 meter lång – bara ett par meter kortare än Riddarholmskyrkan i Stockholm. Den var något längre än Mariakyrkan i Sigtuna, säger arkeolog Anton Lazarides vid Lödöse museum.– Det gör Edsleskog till en av de allra största kyrkorna i dåtidens Sverige.

Grundfundamentet till en absidavslutning på koret i Edsleskogs gamla kyrka. Infällt: ett mynt från tidigt 1200-tal, troligen från Nyköping, som hittats på platsen.

© Anton Lazarides

Edsleskog första tegelkyrkan

Att bygga kyrkor i tegel var mycket ovanligt i början av 1200-talet – Edslekog kan därmed vara den allra första i Sverige. I skånska Gumlösa finns en tegelkyrka från 1192, men Skåne tillhörde ju Danmark vid den här tiden. Byggmästarna i Dalsland fick med all säkerhet sina influenser söderifrån.

– Storleken på kyrkan och det exklusiva teglet tyder på att Edsleskog var en viktig plats där kyrkan ville befästa sin makt, säger Anton Lazarides. Vi vet att många pilgrimer kom hit för att dricka ur en helig källa.

Enligt en sägen ska vatten ha sprungit upp ur jorden i närheten av kyrkan efter att prästen Nils mördats på sin post. Mordet nämns även i ett brev från påven Honorius III till biskopen i Skara år 1220. Där konstateras att en kyrka i Skara stift är under uppbyggnad till den olycklige prästens åminnelse. Brevet är unikt – i övrigt är i princip alla dokument kring den medeltida byggnaden försvunna.

Kan vara ännu äldre

År 1568 brann Edsleskogs tegelkyrka ner efter ett åsknedslag och den nya som byggdes upp var betydligt mindre. I början av 1900-talet förstördes även denna kyrka i en brand och nu flyttades byggnaden 200 meter åt sydost och fick ett nytt utseende.

Arkeologerna hoppas kunna få tillstånd till ännu en utgrävning som isåfall kommer att ske nästa år. Det finns nämligen tecken på att den gamla kyrkan i Edsleskog kan ha uppförts ännu tidigare än början av 1200-talet.

– Under det lager där vi hittade mynten fanns ytterligare två brandlager som pekar i den riktningen, säger Anton Lazarides.