Drottning i Rom

En drottning av Sverige som flyttade och gjorde Italien till sitt nya hemland. Även om hon i det mesta skiljer sig från sin föregångare Kristina delar drottning Victoria kärleken till Rom. De föredrog båda den italienska huvudstaden framför Stockholm.

Till skillnad från 1600-talskollegan har Victoria ingen given plats i våra historieböcker, och många av oss skulle troligtvis råka i beråd om vi ombads nämna några fakta om denna drottnings liv. Ändå figurerar hon på en prominent plats i Axel Munthes bästsäljande självbiografi, Boken om San Michele, som kom ut på svenska 1930, samma år som Victoria dog. (Axel Munthe hade skrivit den på engelska och den kom ut på detta språk året innan.) Titelbladet bär dedikationen: ”Till Drottningen, de förtryckta djurens beskyddare, alla hundars vän.” Längre ner på sidan står det: ”Dagen före sin död tog Drottningen mitt löfte att denna tillägnan skulle oförändrad stå kvar i boken.”

Varifrån kommer denna kryptiska tillägnan? Vänskapen mellan drottning Victoria och Axel Munthe förbryllar historieskrivarna. Deras omfångsrika korrespondens ligger sekretessbelagd i det bernadottska arkivet. Men vad vi vet är att förhållandet mellan Axel Munthe och Victoria gick utöver den normala kontakt en livmedikus har med sin kungliga patient.

Det var just hälsoproblem som gjorde att drottningens och läkarens vägar först korsades. Den dåvarande prinsessan hade kroniska luftrörsbesvär och hennes svärmor, drottning Sofia, såg till att Munthe blev hennes livmedikus. Det var kanske inte bara luftrören det var fel på; den tyskfödda prinsessans äktenskap med den svenske kronprinsen var inte heller riktigt som det skulle vara. När Munthe ordinerade prinsessan vistelser i Italien under vinterhalvåret för att kurera luftrören får vi förmoda att Victoria inte var ovillig att lyda – tvärtom tillbringade hon tidvis även sommarmånaderna där. Och Munthe fungerade inte bara som läkare utan även som psykolog – prinsessan hade ”svaga nerver”. Orsaken är oklar, men förhållandet till maken torde ha varit ansträngt. Klart är att dotterdottern till Vilhelm I av Preussen, född prinsessa av Baden, inte trivdes särskilt bra i det kalla Stockholm.

Axel Munthe kom snart att ha ett personligt förhållande till Victoria. Vi vet inte om deras relation hade romantiska övertoner, men de blev mycket goda vänner. Victoria var en ofta sedd gäst i Munthes hem på Capri, även efter att hon genom sin makes, kronprins Gustafs, trontillträde som Gustaf V 1907 blivit drottning. Tillägnan ”alla hundars vän” i Munthes självbiografi syftar på Victorias stora kärlek till hundar.

Victoria hade naturligt nog starka sympatier för sitt fädernesland och hennes intresse för utrikespolitik hade tyska förtecken. Under första världskriget utmärkte hon sig dock främst genom sitt engagemang för krigets offer i Sverige: hon grundade ”Drottningens centralkommitté”, en privat organisation finansierad med frivilliga gåvor som utspisade barn, sysselsatte arbetslösa kvinnor och hjälpte hemvändande soldater.

Drottningens kärlek till Italien försvann dock aldrig. Hon flyttade 1926 till Rom, där hon dog 1930.

**Publicerad i Populär Historia 8/1999