Arvprins i fält

Löjtnanten som talar i fälttelefonen på bilden är självaste arvprins Gustaf Adolf (alltså Carl XVI Gustafs pappa). Han tjänstgjorde här som förbindelseofficer. Under beredskapsåren skulle prinsen komma att verka inom försvarsstaben, där han bland annat arbetade med att ta fram skriften Om kriget kommer, vilken delades ut till alla svenska hushåll 1943.

Arvprins Gustaf Adolf på försvarsövning i Villie utanför Skurup 1935.
© Otto Ohm/IBL

”Kriget i Skåne har nu börjat! Angrepp av fientliga bombplan! Luftvärnet räcker ej till!” Dessa braskande krigsrubriker mötte Sydsvenskans läsare den 29 september 1935. Lyckligtvis handlade det inte om en fientlig invasion utan om en stor militärövning, den så kallade Skånemanövern.

I de kombinerade luftförsvars- och arméfälttjänstövningarna testades hur olika förband kunde samverka för att möta en tänkt fientlig landstigning i Ystadstrakten. Samtidigt sattes luftförsvaret i landskapets norra delar på prov.

Totalt deltog ett tjugotal regementen i krigsspelet, främst enheter från Skåne, Halland, Småland och Bohuslän. Efter en del förbandsnedläggningar och sammanslagningar som armén genomgått sedan 1925 års försvarsbeslut var Skånemanövern (29 september–6 oktober 1935) det första tillfälle då moderna tekniska system testades i större omfattning.

På fotografiet, taget av Malmöfotografen Otto Ohm, pågår stabsarbete. En grupp officerare har upprättat en sambandscentral i Villie prästgård strax öster om Skurup.

Låt oss titta lite närmare på bilden!

Enligt uppgift togs fotot måndagen den 30 september. Av de levande ljusen att döma var det efter mörkrets inbrott.

Ficklampan i handen på den stående majoren (med en stjärna, samt passpoal på kragen) visar även den att timmen är sen. Att huset tillhör en kyrkans man bekräftas i viss mån av de fromma vägg­dekorationerna: på tavlan figurerar en Kristusgestalt, och väggbonaden därunder ser ut att bära texten ”Sanningens väg är enkel och trygg”.

Den av kaptenerna (med tre stjärnor på kragen) som studerar kartan pekar med pennan strax norr om Skurup.

Tittar man efter noga kan en del av texten ”Näsbyholm” urskiljas i kartans nedre vänstra hörn. Näsbyholms slott, som har medeltida anor, ligger strax väster om Skurup.

Löjtnanten (två stjärnor på kragen) som talar i fälttelefonen är självaste arvprins Gustaf Adolf (alltså Carl XVI Gustafs pappa). Han tjänstgjorde här som förbindelseofficer. Under beredskapsåren skulle prinsen komma att verka inom försvarsstaben, där han bland annat arbetade med att ta fram skriften Om kriget kommer, vilken delades ut till alla svenska hushåll 1943.

Vid Skånemanövern deltog också Gustaf Adolfs far, även han med namnet Gustaf Adolf, som då var kronprins (senare kung med ordningstalet VI), samt farfar Gustaf V. Den sistnämnde hade 1935 hunnit bli 77 år gammal. Kungen for runt och hälsade på hos förbanden med ett: ”God morgon gossar!”

Detta besvarades av mannarna med ett käckt: ”Gud bevare konungen!”, följt av ett fyrfaldigt leve. På manöverns sista dag avslutade Gustaf V övningarna från ett podium utanför Krageholms slott varifrån han ”höll kritik” inför deltagande officerare och gästande utländska militärer.

Den samtida tidningsrapporteringen från manövern är påfallande hurtfrisk i tonen, trots att oros­molnen redan då börjat torna upp sig. Tyskland hade i mars infört allmän värnplikt, och det italiensk-abessinska kriget bröt ut den 3 oktober. Världskriget närmade sig så sakteliga.

Publicerad i Populär Historia 10/2010