Historiedagar i Borås

Utsikt från rådhuset i Borås, tidigt 1900-tal.

© Nordiska museet

Årets upplaga av “De svenska historiedagarna” genomförs i knallebygdens huvudstad den 6–8 oktober. Programmet är i högsta grad blandat, även om en hel del punkter kopplas till Borås – känd för bland annat textilindustri, handel och bibliotekarieutbildning.

Invigningsanförandet på fredagen hålls av skolminister Anna Ekström (s), som också är med i en debatt om historieundervisningen i svensk skola.

Andra heta ämnen på konferensen är kvinnans plats i historien, konflikterna i Mellanöstern och hur man använder DNA inom släktforskningen.

Föreläsningar på högskolan

Invigningen sker i Caroli kyrka, men sedan hålls föreläsningarna på högskolan. En mottagning på Textilmuseet, en fest på lördagskvällen och diverse historiska rundturer inom och utom stadens gräns under söndagen ingår också i konferensen.

Arrangören hoppas på 300–400 deltagare, varav många är historielärare, arkivpersonal, forskare, förlagsredaktörer och andra som professionellt arbetar med historia. Men historiedagarna brukar också locka en hel del historieintresserad allmänhet.

Tjugo år med historia

“De svenska historiedagarna” har genomförts varje år sedan 1997, då man startade i Kalmar. Förra året var Karlskrona värd. Oftast hålls arrangemanget i en svensk stad, men med jämna mellanrum reser man också utanför rikets gränser. Historiedagarna har till exempel genomförts i Tallinn, Riga, Åbo och Greifswald.

Alla som är intresserade av historia och historieforskning är alltså välkomna att delta. Mer information finns på www.dsh.se. Där kan man också anmäla sig.