Snapphanarna – 1600-talets gerillakrigare

Snapphanar brukar man kalla de skåningar som kämpade mot svenskarna under 1600-talets fejder mellan svenskar och danskar.

Snapphanar från SVT:s tv-serie med samma namn.

© Johan Paulin/Shine Nordics TV

Snapphanar brukar man kalla de skåningar som kämpade mot svenskarna under 1600-talets fejder mellan svenskar och danskar. På senare tid har benämningen fått ett romantiskt skimmer över sig, men termen var från början ett skällsord som förde tankarna till röveri och laglöshet.

Egentligen bestod snapphanarna av flera olika grupper, vars bevekelsegrunder och kamp skilde sig åt. De beridna friskyttarna organiserades i kompanier av danskarna och angrep ofta den svenska arméns försörjningslinjer. Bondeuppbåden, som främst verkade i början av kriget, var helt enkelt vanliga människor som tog till vapen mot inkräktarna.

En tredje grupp, de egentliga snapphanarna, bestod av stråtrövare som i krigets spår drog omkring på vägarna, plundrade och stal. För danskarna var distinktionen mellan stråtrövare och friskyttar viktig, medan svenskarna däremot inte gjorde någon skillnad.

Karl XI:s grymma straff

Svenskarnas behandling av snapphanarna har gått till historien som hårresande grym. Infångade motståndsmän gick ofta en plågsam död till mötes, spetsade på pålar eller steglade och brända med glödande järn.

Även om snapphanarna verkade i hela Skåne är Göinge den bygd som oftast förknippas med rörelsen. År 1678 befallde Karl XI att alla gårdar i socknen Örkened skulle brännas ner och alla män dödas. Syftet var att avskräcka snapphanarna från vidare aktivitet. Händelsen har levt kvar i folkminnet; bland annat protesterade örkenedsborna när porträttet av Karl XI introducerades på den svenska 500-kronorssedeln.

Under 1600-talets sista decennier klingade motståndet mot svenskarna av. Försvenskningsarbetet var lyckosamt och när danskarna åter landsteg i Skåne 1709 fann de inte längre något större stöd hos skåningarna.

Publicerad i Populär Historia 12/2006

Fakta: »Snapphanar» juldrama på TV

Under julhelgen sänder Sveriges Television äventyrsdramat »Snapphanar» i två 90-minuteravsnitt. Dramat produceras av Filmlance International och kommer att visas i Norden och i Litauen.

Miniserien är SVT:s största drama-produktion på mer än tio år och har spelats in i Litauen och i Skåne. I litauiska Piku byggdes en 1600-talsby upp efter ritningar av scenografen Bengt Fröderberg.

Dramat börjar en natt år 1678 då den unge Nils Geting förlorar allt han håller kärt. Hela hans familj utplånas av svenskar och gården sticks i brand. Som hämnd bestämmer sig Nils för att bli snapphane och delta i gerillakriget mot svenskarna.

Niklas Rockström har skrivit manus och i de ledande rollerna syns bland andra André Sjöberg som Nils Geting, Tuva Novotny som Hedvig Sparre och Gustaf Skarsgård som Karl XI.

Publicerad i Populär Historia 12/2006