Wikipedia lär unga om källkritik

Nytt projekt låter gymnasieelever leta i Nordiska museets arkiv och skriva artiklar för Wikipedia.

Workshop för studenter med Wikipedia.

© Axel Pettersson/Wikipedia

Under hösten 2016 inleddes pilotprojektet »Att skriva kulturhistoria på Wikipedia« på Nordiska museet i Stockholm. Här får gymnasieelever lära sig källkritik genom att själva författa en artikel till Wikipedia, en av världens mest besökta webbplatser.

– Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia, och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

Massor av arkivmaterial att jobba med

I museets arkiv och bibliotek finns 5 500 hyllmeter arkivmaterial och över sex miljoner fotografier som eleverna får använda sig av under de sammanlagt sex träffar som ingår i projektet.

– Eleverna läser in sig på litteraturen, söker upp källmaterial och formulerar sedan en artikel med källhänvisningar så att allmänheten kan läsa den. På så sätt får de ta del av hela förloppet och lära sig hur kunskap uppstår, berättar Aron Ambrosiani.

Gymnasieelever studerar Amerikabrev

Tove och Linnéa från Nacka gymnasium är två av deltagarna i projektet.

– Vi skriver om Amerikabrev. Det fanns redan en artikel på Wikipedia, men det var bara några rader, så vi gör om den, säger Tove.

Framför sig har de ett Amerikabrev daterat den 20 september 1864 i orten Sterling, Illinois, i Amerika. Brevskrivarna är två syskon med efternamnet Andersson som skriver till sin morfar. De menar att livet är bättre i Amerika, men inte så bra som det sägs i Sverige. Amerikanska inbördeskriget rasar och de råder ingen att flytta till USA medan det pågår.

Projektet har väckt Linnéa historieintresse.

– Jag var inte så jätteintresserad förut, men nu när jag läser breven som emigranter skrivit till släktingar om sin vardag så har det fångat mig. Jag tycker att det är väldigt intressant.

Mer än bara en skoluppgift

Jonatan från Nacka gymnasium skriver om nykterhetsrörelsen och letar bilder från Godtemplarorden. Han ser inte museets projekt som enbart en skoluppgift.

– Jag har haft privilegiet att få en utbildning eftersom jag är född i Sverige. Att lägga ut artiklar på Wikipedia är en möjlighet för mig att hjälpa andra, till exempel i Afrika, att få utbildning, säger han.

När pilotprojektet är slut kommer det att utvärderas.

– Projektet ingår i gymnasiearbetet, det uppsatsarbete som ingår i skolplanen. I vanliga fall är det bara familj och vänner som får ta del av elevens färdiga arbete, men eftersom det här ger ett publikt resultat kommer det många till del. Faller det här pilotprojektet väl ut kommer vi att fortsätta, säger Aron Ambrosiani.