Så har medellivslängden utvecklats i Sverige

Man hör ibland att folk inte blev gamla förr i tiden. Samtidigt finns uppgifter om personer som blev uppemot hundra år. Hur har medellivslängden utvecklats i Sverige under århundradena?

Livslangd i Sverige | Historia

Familjeporträtt av konstnären Elias Martin (1739–1818). En stor orsak till den låga medellivslängden förr var den höga barnadödligheten.

© Nationalmuseum

Medellivslängd, eller ”återstående förväntad medellivslängd” som är den term som Statistiska centralbyrån (SCB) använder, är ett resultat av beräkningar i flera steg.

Till grund för beräkningarna ligger livslängdstabeller som ”visar hur en födelsekull kommer att minska genom dödsfall efter hand som åldern stiger”, enligt Nationalencyklopedin.

Först med en livslängdstabell för ett helt land

Den första livslängdstabellen användes av den engelske statistikpionjären John Graunt (1620–74) när han år 1662 analyserade dödligheten i London.

I mitten av 1700-talet upprättades i Sverige den första livslängdstabellen för ett helt land. Mannen som utarbetade de första svenska dödlighets- och livslängdstabellerna var astronomen och statistikern Pehr Wargentin (1717–83), ofta kallad ”den svenska statistikens fader”.

Om vi tittar så långt bakåt i historien som vi kan i detta fall, ser vi att medellivslängden 1751–90 var 33,7 år för män och 36,6 år för kvinnor. Motsvarande siffror för 2019 var 80,78 år respektive 85,25 år.

Ibland sägs det att människor inte blev gamla förr, och till exempel att 50 år var en hög ålder på Bellmans tid. Men den bilden stämmer inte riktigt.

Statistiken visar nämligen att den som blev 50 år under andra halvan av 1700-talet levde i genomsnitt ytterligare 18–20 år, medan en genomsnittlig 65-åring kunde se fram emot att få fira sin 75-årsdag. Människor kunde alltså bli gamla även förr, även om det är betydligt vanligare nuförtiden.

Medellivslängden idag

Enligt SCB är medellivslängden för män i Sverige drygt 81 år.

För kvinnor är den nästan 85 år (2023).

Publicerad i Populär Historia 6/2020