Häftet som blev en hel koncern

Är 1978 fick Riksarkivet en gåva från Åhléns-koncernen. Det var inte, som man kanske kunde tro, metervis med protokoll, korrespondens och räkenskaper.

Riksarkivets huvudbyggnad på Kungsholmen i Stockholm.

Är 1978 fick Riksarkivet en gåva från Åhléns-koncernen. Det var inte, som man kanske kunde tro, metervis med protokoll, korrespondens och räkenskaper från detta stora varuhusbolag, känt bland annat som Åhlén & Holm (först i Insjön), Tempo och Åhléns. Nej, det var bara en enda transportkartong med några stora praktverk och smärre handskrivna böcker, de flesta med en vit lapp på synlig plats: ”Sparas på Åhlén-Förvaltningen”.

Det rörde sig om grundaren Johan Petter Åhléns (1879–1939) privata papper. De påkostade lyxbanden kom från hans märkesdagar: 50-årsdagen, 60-årsdagen som aldrig blev av, jordfästningen och ett album från amerikaresan 1931.

Alla dessa innehåller viktiga bidrag till kännedomen om hans person, liv och karriär. Hans arkiv är ett bra underlag för den som vill skriva hans biografi. Men märkligast är de allra minsta dokumenten – en liten anteckningsbok och några lösa blad.

Okänd yngling

Åhlén, ett av de stora namnen i modern svensk företagshistoria, hade också haft förstånd att spara sina äldsta papper, dokumenten från den tid då han bara var den okände ynglingen Johan Petter Andersson i Insjön för hundra år sedan. Han har tagit vara på ett skolbetyg, de kortfattade intygen från de första stegen på arbetsmarknaden – som skrivbiträde vid Insjöns järnvägsstation 1894, som biträde hos lanthandlaren 1895 och som praktikant hos en av postorderns pionjärer, John Fröberg i Finspång. De är från perioden av förberedelser inför den kometartade karriären som inleddes med det välkända lyckokastet, försäljningen av den färgbild föreställande Oskar II och hans familj som snart hängde i mängder av svenska hem.

Här fanns också ett annat historiskt dokument, nämligen det som berättar om när farbrodern Erik (Andersson) Holm 1902 utträdde ur Åhlén & Holm – han hade nog mest gått in i firman eftersom den tilltagsne pojken var omyndig ...

Nu följde en enorm expansion. Första katalogen 1899 tog upp 272 artiklar. Den bekanta jubileumskatalogen 1899–1909, omtryckt 1969 och en av det årets mest populära julklappar, innehöll uppemot 6 000 artiklar på över 250 sidor. Personalen ökade från 2 till 255 personer på tio år, antalet paket från 290 till 251 623. Pakethanteringen sysselsatte ett eget postkontor med tolv anställda.

Följeslagare i fickan

Men allra mest är det en liten anteckningsbok som fångar intresset. Den bär på pärmen Åhléns namn och beteckningen ”Statistik”. Sannolikt har den stolte grosshandlaren haft den som följeslagare i sin ficka åtminstone till och med 1915. Där förde han in alla löpande uppgifter han behövde i sin ledning av den växande koncernen.

Här skrev han upp de varor han importerade, namnen på leverantörerna i Sverige och utomlands, så att han lätt hittade dem. Avdelningen ”omsättning” måste han ha tagit fram och läst med stolthet och glädje. Där hade han noterat omslutningen 1899–1924 – ja, för det första året hade han tydligen inte kommit ihåg den. Men från år 1900 med dryga 10 000 kronor hade det ökat till sex à nio miljoner på 1920-talet. Andra aktuella uppgifter som han ansåg sig behöva har han också noterat med sin prydliga handstil till hjälp i det dagliga arbetet.

Minnesalbumen visar Åhlén också på hans livs middagshöjd, bland annat vid de stora hyllningarna i Grands spegelsal på 50-årsdagen den 13 april 1929 med 435 inbjudna – celebriteter, släkt och affärsvänner. Åhlén var då en av de stora samtida svenska företagsskaparna. Hade han till och med då sin lilla statistikbok i frackfickan?

Ingemar Carlsson är docent och verksam vid Riksarkivet i Stockholm. J P Åhléns arkiv i Riksarkivet är öppet för forskare utan restriktioner. Där finns också några tryck om Åhléns liv, samt ett rikt bildmaterial.

Publicerad i Populär Historia 5/1996