5 historiska ekonomiska kriser

Med höjda räntor och ökade priser befinner sig Sverige, och stora delar av världen, i ett osäkert ekonomiskt läge. Vad går att lära av historien? Här går vi igenom fem av de mest kännbara ekonomiska kriserna genom åren.

Ett av de mest omtalade ämnena bland svenskarna i dag är ekonomi. Anledningen är inte särskilt svår att förstå. Dagstidningarna skriver allt oftare om det oroliga ekonomiska läget i landet och många svenskar märker av stora förändringar i sin privatekonomi.

Räntor, lån och prisökningar – så påverkas svenskarna

Få svenskar har kunnat undgå att det på senare tid blivit dyrare att leva. Inte minst med anledning av höga priser på mat, el och drivmedel. Därtill har Riksbanken genomfört flera höjningar av styrräntan, vilket påverkar kostnaden för mångas lån.

I Sverige har hushållens skuldsättning ökat kraftigt under de senaste decennierna. Många svenskar väljer att låna pengar för att finansiera en bostad eller annan konsumtion. I och med de höjda räntorna är det nu många som tänker sig för en extra gång innan de ansöker om ett nytt lån, och som jämför olika långivare för att hitta de bästa villkoren.

Att levnadskostnaderna ökar, och att plånboken är tunnare vid månadens slut, kan även resultera i att fler ansöker om så kallade samlingslån. Detta då ett sådant lån i somliga fall kan göra att de totala räntekostnaderna minskar, något som är eftertraktat för att bättre kunna klara av dagens ekonomiska situation.

Ekonomiska kriser vi klarat oss ur

Många oroar sig nu för hur ekonomin i landet ska utvecklas och vad framtiden har att erbjuda. Finns här någonting att lära av historien? Det här är ju långt ifrån första gången ekonomin skakar. Genom åren har världens befolkning upplevt mängder av stora ekonomiska kriser. Nedan går vi igenom fem av de mest tongivande kriserna och krascherna i historien.

1. Finanskrisen 2008
Vi behöver inte resa långt tillbaka i tiden för att inleda denna lista. Finanskrisen 2008 klassas som en av de större ekonomiska kriserna i historien. Det hela anses ha börjat i USA. Enkelt förklarat var orsaken en övervärderad bostadsmarknad, som fick bankerna att låna ut pengar till personer med sämre återbetalningsförmåga. Detta i hopp om att värdeökningen på bostäderna skulle kompensera för det hela.

Så blev dock inte fallet. Många gånger blev bankerna tvungna att ta över bostäderna och dess förluster. En av effekterna blev att bankerna nu lånade pengar mellan varandra till ett betydligt högre pris än innan, då det ansågs vara mer riskabelt. Det hela resulterade i att hela länder riskerade att gå i konkurs. Bland de mest uppmärksammade exemplen finns Grekland, Island och Spanien.

2. Den stora depressionen
Finanskrisen klassas, som sagt, som en av historiens svåraste ekonomiska kriser. Etta på listan tenderar dock den stora depressionen att placeras. Även denna kris utlöstes i USA. Den här gången som en följd av en kraftig börskrasch på Wall Street den 24 oktober 1929.

Den ekonomiska nedgången spred sig till snabbt till stora delar av världen. Några av de tydligaste effekterna var hög arbetslöshet, minskad produktion och stora ekonomiska förluster för många människor. Många länder svarade med protektionistiska åtgärder som bara förvärrade situationen ytterligare. Effekterna var kännbara i flera decennier efteråt.

3. IT-bubblan
IT-bubblan, även kallad dotcom-bubblan, var en period på slutet av 1990-talet och början av 2000-talet då många techbolag såg sina aktiekurser öka lavinartat. Detta ledde till en överhettad marknad där bolag som inte hade någon reell affärsmodell och inga vinster ändå kunde få stora investeringar.

När bubblan sedan brast kraschade IT-marknaden och många techbolag gick i konkurs. De ekonomiska effekterna var betydande, med en hög arbetslöshet och en minskning av investeringar i teknologisektorn. Trots detta ledde IT-bubblan också till viktiga innovationer inom teknologisektorn och en ökad användning av internet och digitala teknologier.

4. Tulpanmanin
Tulpanmanin var en period i den nederländska historien under 1600-talet då priset på tulpanlökar steg till extrema höjder. Detta ledde till att tulpanlökar såldes till priser som var högre än vad många människor hade råd att betala. Spekulanter investerade stora summor pengar i tulpanmarknaden, vilket skapade en överhettad marknad där priset på lökarna steg utan någon reell grund.

När bubblan sedan brast kraschade tulpanmarknaden och många människor förlorade stora summor pengar. Trots detta har tulpanmanin blivit en fascinerande del av den nederländska historien och en symbol för den farliga naturen hos ekonomisk spekulation.

5. Franska revolutionen
Franska revolutionen är en av historiens mest kända händelser. Men när man talar om revolutionen är det ofta om avskaffandet av det kungliga enväldet och aristokratiska ståndssamhället snarare än ekonomi. Men faktum är att det hela delvis började som en effekt av ekonomisk kris i Frankrike.

Landet hade stora skulder på grund av kostnaderna för krig, vilket gjorde att regeringen var tvungen att höja skatterna och ta lån för att finansiera sig. När det sedan blev ekonomisk kris i Europa minskade efterfrågan på fransk export och detta ledde till en hög arbetslöshet och ökad fattigdom. Folket började protestera och krävde förändringar, vilket ledde till en radikal politisk omvandling, och den franska revolutionen bröt ut.

Avslutning

Sveriges nuvarande ekonomi är långt ifrån ovanstående, historiska nivåer. Många menar att inflationen nått sin topp och att räntehöjningarna kan komma att avta under 2023. Enligt experter kan det till och med bli aktuellt med en rad räntesänkningar från Riksbanken under 2024, som skulle kunna ta oss nära inflationsmålet om 2 procent igen.