Svenska politiker: Zeth Höglund (1884-1956)

Zeth Höglund gick med i det socialdemokratiska partiet 1902. Han gjorde sig snart känd som en av de mer radikala inom partiet. När Norge krävde självständighet 1905 fanns det krafter i Sverige som förespråkade ett militärt ingripande. Höglund uppmanade i manifestet ”Ned med vapnen!” de svenska arbetarna att inte ta till vapen mot norrmännen. Han dömdes till ett kort fängelsestraff eftersom domstolen ansåg att han uppmanat till myteri.

13 september 2006 av Joakim Thelander

År 1909 valdes Höglund, i konkurrens med Per Albin Hansson, till ordförande i ungdomsförbundet. Höglund var en av de ledande kritikerna av vad han såg som en borgerlig anpassning inom socialdemokratin. Vid kong­ressen 1917 skärptes konflikten. Han lämnade partiet och bildade tillsammans med andra inom partivänstern Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det var det första svenska kommunistiska partiet och 1921 bytte man namn till Sveriges kommunistiska parti.

Redan i ungdomsförbundet hade Höglund kommit på kant med Per Albin Hansson, som företrädde en mer kompromissvillig form av socialism. Men inte heller inom den kommunistiska rörelsen var man enade. Strid­er mellan olika fraktioner ledde till att Zeth Höglund 1926 återvände till det socialdemokratiska partiet. Han nådde aldrig någon riktigt hög post inom rikspolitiken men satt som riksdagsman fram till 1940. Karriären avslutades som finansborgarråd i Stockholm under åren 1940 till 1950.

Publicerad i Populär Historia 7-8/2006

Kanske är du intresserad av...

Läs också