Svenska politiker: Zeth Höglund (1884-1956)

År 1909 valdes Höglund, i konkurrens med Per Albin Hansson, till ordförande i ungdomsförbundet. Höglund var en av de ledande kritikerna av vad han såg som en borgerlig anpassning inom socialdemokratin. Vid kong­ressen 1917 skärptes konflikten. Han lämnade partiet och bildade tillsammans med andra inom partivänstern Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Det var det första svenska kommunistiska partiet och 1921 bytte man namn till Sveriges kommunistiska parti.

Redan i ungdomsförbundet hade Höglund kommit på kant med Per Albin Hansson, som företrädde en mer kompromissvillig form av socialism. Men inte heller inom den kommunistiska rörelsen var man enade. Strid­er mellan olika fraktioner ledde till att Zeth Höglund 1926 återvände till det socialdemokratiska partiet. Han nådde aldrig någon riktigt hög post inom rikspolitiken men satt som riksdagsman fram till 1940. Karriären avslutades som finansborgarråd i Stockholm under åren 1940 till 1950.

Publicerad i Populär Historia 7-8/2006