Vänsterpartiets hundra stormiga år

Läs också:
Politiker

Zeth Höglund gick med i det socialdemokratiska partiet 1902. Han gjorde sig snart känd som en av de mer radikala inom partiet. När Norge krävde självständighet 1905 fanns det krafter i Sverige som förespråkade ett militärt ingripande. Höglund uppmanade i manifestet ”Ned med vapnen!” de svenska arbetarna att inte ta till vapen mot norrmännen. Han dömdes till ett kort fängelsestraff eftersom domstolen ansåg att han uppmanat till myteri.

Politiker

Överklassflickan Kata Dalström reste land och rike runt i sekelskiftets Sverige och propagerade för socialismen. I veckan kommer en ny bok om den stridbara överklassflickan som gick till vänster.

Politik

Här får du Vänsterpartiets historia - från starten i 1917 till i dag.