Karin Kock – Sveriges första kvinnliga minister

När Karin Kock 1947 utsågs till konsultativt statsråd av Tage Erlander blev hon den första kvinnan i en svensk regering.

Karin Kock-Lindberg (till vänster) med Alva Myrdal och Kerstin Hesselgren.

© Sjöberg bild

Karin Kock disputerade i ämnet nationalekonomi 1929, som andra kvinna i Sverige (först var Margit Cassel, som kunde titulera sig doktor år 1924). År 1945 tilldelades Kock en personlig professorstitel av regeringen; då hade hon suttit som tillförordnad professor i åtta år. Vägen till framgång hade inte varit lätt. ”Om jag hade varit karl 1910–30 hade det gått fortare att få större arbetsuppgifter”, sade hon i en intervju i Allers 1974.

Från början var Karin Kock liberal, men under 1930-talet gick hon över till socialdemokratin. 1933–37 satt hon i ledningen för en stor undersökning om Sveriges natio­nalinkomst under åren 1861–1930. I mitten av 1940-talet påbörjade Karin Kock en karriär som politisk tjänste­man, uppmuntrad av nationalekonomen Gunnar Myrdal, och 1946 fick hon en tjänst vid handelsdepartementet.

Kort därefter, i april 1947, blev Karin Kock Sveriges första kvinnliga statsråd. Hon utnämndes till konsulta­tivt statsråd i Tage Erlanders socialdemokratiska rege­ring för att handlägga ekonomiska frågor. Året därpå blev hon folkhushållningsminister, en post hon hade fram till december 1949 när man beslutade att avveckla folkhushållningsdepartementet.

Som politiker deltog Karin Kock i ett flertal offentliga utredningar och hon fick en framskjuten position inom den svenska och internationella kvinnorörelsen. Bland hennes övriga uppdrag kan nämnas att hon under åren 1950–57 var överdirektör och chef för Statistiska centralbyrån.

Publicerad i Populär Historia 4/2006