Den svenska neutraliteten har varit en ihålig bluff alltsedan dess tillkomst för 150 år sedan. Parollen "alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig" är bara utanverket på den politik som i verkligheten har varit en "hemlig allians i fred … Läs mer »