"Vår rörelse är så mycket mer än knätofsar"

Hembygdsrörelsen tappar medlemmar. Men nu ska den vikande trenden vändas, lovar Anna-Karin Andersson, ny ordförande för Sveriges Hembygdsförbund.

Anna-Karin Andersson

En viktig uppgift för nya ordföranden Anna-Karin Andersson blir att locka fler att bli medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund.

© Michael Johansson

Hur ska hembygdsrörelsen lyckas vända en nedåtgående medlemstrend och på samma gång stärka intresset för kulturarvet? Det är en ekvation som Sveriges Hembygdsförbunds nya ordförande, Anna-Karin Andersson, har fått ansvaret för att lösa. Hennes förhoppning är att utveckla samarbetet mellan hembygdsrörelsen och besöksnäringen. Många inrikes turister är nyfikna på var deras rötter finns. Och förbundets tvåtusen lokalföreningar står beredda att möta intresset.

Vad betyder hembygd för dig?

– Helt enkelt platsen där jag känner mig hemma och upplever trygghet. En viktig grund för denna känsla är kulturarvet i bred mening, men också den kontinuitet som finns mellan mig och gångna generationers människor.

Varför blev du intresserad av hembygdens historia?

– Jag växte upp på en liten gård i Grangärde socken i Dalarna. Gården var ett tvågenerationersboende, så där bodde också min farmor och farfar. De berättade ofta om gångna tider, om människor som hade levt på gården, i byn och i socknen. Deras berättelser fick mig att känna gemenskap med släkten som har bott här i bygden i så många generationer, säger Anna-Karin Andersson och fortsätter:

– Men bygdens historia är inte bara människornas historia. Här finns också markernas: förfädernas arbete på åkrarna, i skog och mark låg handgripligen framför mina fötter.

Vilka andra inspirationskällor har påverkat dig?

– Främst är det släktforskningen. Eftersom Grangärde församling i början av 1970-talet fortfarande hade kvar alla kyrkböcker låg det nära till hands för mig att börja släktforska. Redan i 13-årsåldern satt jag på pastorsexpeditionen och letade efter förfäder.Efter hand betade jag av 1800-talet och 1700-talet, och nådde fram till skogsfinnarna som levde i Grangärde finnmark under 1600-talet. De var mina förfäder, som hade invandrat från Finland och brutit mark i vår bygd.