Runstenar räddas åt eftervärlden

Röjning av sly är den viktigaste åtgärden.

Runstenen vid Lena kyrka före och efter renovering och imålning.

Inget landskap i Sverige kan ståta med så många runstenar som Uppland: 1400 stycken, varav 450 finns i Uppsala län. Men många av dem är i dåligt skick – de är täckta av lav och mossa eller har lossnat från sina fundament och till och med fallit omkull. Stenar som tidigare har lagats med betong hotas varje vinter av frostsprängningar.

För att rädda stenarna åt eftervärlden inledde Upplandsmuseet för några år sedan en inventering, som nu ligger till grund för vidare åtgärder. De mest hotade runstenarna, som har riskerat att falla, har rests och stagats upp med hjälp av kilar och grus.

Dessutom har ett arbete med konservering av ett tiotal monument inletts, berättar arkeolog Robin Lucas, som leder projektet.

– Det är ett både dyrt och tidsödande arbete där en stenkonservator arbetar tillsammans med en stenhuggare. Delar som fattas ersätts med tillslagen sten som fästs med rostfria stift.