Unika fotografier från Antarktis

Återupptäckta bilder från polarforskaren Otto Nordenskjölds expeditioner ska tillgängliggöras digitalt. Samlingen innehåller bland annat bilder från den ödesdigra resan till Antarktis 1901–03.

Expeditionsmedlemmar på Snow Hill Island, Antarktis, 1903.

© Universitetsbiblioteket i Göteborg

Under nästan hundra år låg de bortglömda i olika arkiv på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet – unika skioptikonbilder (tidiga diabilder) från Otto Nordenskjölds expeditioner till bland annat Antarktis.

Nordenskjöld hade använt dem under sina föreläsningar på Göteborg högskola, där han tillträdde en tjänst som lärosätets första professor i geografi år 1905. Det var för några år sedan som en av hans sentida efterträdare, professor Sofia Thorsson, plockade fram bilderna ur glömskan igen.

– Jag letade material till en föreläsning om geografiämnets historia i Göteborg, och var frustrerad över att jag inte hittade något. Då upplyste äldre kollegor mig om att det fanns bilder från Nordenskjölds forskningsresor i vårt arkiv, säger Sofia Thorsson.

Nu har bilderna rengjorts och digitaliserats. Och dessutom finns många av dem med i en ny bok: Otto Nordenskjöld genom kameran (Votum). Flera av fotografierna i boken är aldrig tidigare publicerade.

Otto Nordenskjöld (mitten) tillsammans med sina medhjälpare H.N Pallin, Sten von Rosen och Allan Bäckman.

© Universitetsbiblioteket i Göteborg

Glasplåtarna visar motiv från flera olika expeditioner, bland annat den ödesdigra resan till Antarktis 1901–03, när Nordenskjölds skepp fastnade i drivisen, och delar av forskningsgruppen fick tillbringa en vinter under mycket svåra förhållanden på ön Snow Hill. De räddades av en argentinsk undsättningsexpedition i november 1903.

Nordensjölds personarkiv i Göteborg

Professorstjänsten i Göteborg utlystes precis före Nordenskjölds avresa, och han skickade iväg sin ansökan på väg till Antarktis. När polarforskaren försvann bordlades tjänsteprocessen. Men den återupptogs senare och utföll till Nordenskjölds fördel.

De återupptäckta bilderna har fått en ny hemvist i Otto Nordenskjölds personarkiv på Universitetsbiblioteket i Göteborg, och kommer inom kort att tillgängliggöras för forskare och allmänhet via bildplattformen Alvin: alvin-portal.org.

Publicerad i Populär Historia 13/2021

  Läs också:
  Vetenskap

  Vid sekelskiftet företog Otto Nordenskjöld långa färder in i det som fortfarande återstod att upptäcka av den sydamerikanska kartans vita fläckar. Han genomkorsade Eldslandet men beskrev inte bara ändmoräner och växtfossil utan också en döende indiansk ursprungsbefolkning. En expedition till Antarktis var nära att sätta punkt för hans forskargärning.

  Upptäckare

  Otto Nordenskjölds forskningsanläggning i Antarktis är på väg att försvinna i havet. Nu har den dokumenterats digitalt av ett svenskt-argentinskt forskarteam.

  Nyheter

  Ekonomen, operasångaren och författaren Anders Carlberg har just utkommit med sin andra bok om den klassiska musikens centrala roll i Tredje riket. "Omvärlden imponerades av musiken och lurades av den – man kunde helt enkelt inte tro att det som sades om nazisternas framfart var sant", berättar han.