Unika fotografier från Antarktis

Återupptäckta bilder från polarforskaren Otto Nordenskjölds expeditioner ska tillgängliggöras digitalt. Samlingen innehåller bland annat bilder från den ödesdigra resan till Antarktis 1901–03.

Expeditionsmedlemmar på Snow Hill Island, Antarktis, 1903.

© Universitetsbiblioteket i Göteborg

Under nästan hundra år låg de bortglömda i olika arkiv på institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet – unika skioptikonbilder (tidiga diabilder) från Otto Nordenskjölds expeditioner till bland annat Antarktis.

Nordenskjöld hade använt dem under sina föreläsningar på Göteborg högskola, där han tillträdde en tjänst som lärosätets första professor i geografi år 1905. Det var för några år sedan som en av hans sentida efterträdare, professor Sofia Thorsson, plockade fram bilderna ur glömskan igen.

– Jag letade material till en föreläsning om geografiämnets historia i Göteborg, och var frustrerad över att jag inte hittade något. Då upplyste äldre kollegor mig om att det fanns bilder från Nordenskjölds forskningsresor i vårt arkiv, säger Sofia Thorsson.

Nu har bilderna rengjorts och digitaliserats. Och dessutom finns många av dem med i en ny bok: Otto Nordenskjöld genom kameran (Votum). Flera av fotografierna i boken är aldrig tidigare publicerade.