Tamhästen tämjdes för 5500 år sedan

Framavlingen skedde i södra Ryssland.

I inre Mongoliet lever ättlingar till de första tamhästarna i stora hjordar på stäppen.

© Ludovic Orlando

I decennier har forskare försökt att lösa gåtan om var vår tids tamhäst härstammar ifrån. Länge var de centralasiatiska stäpperna en stark kandidat – arkeologiska undersökningar från Botairegionen i dagens Kazakstan har visat att människorna som levde där tämjde hästar redan för 5 500 år sedan.

Ny forskningsstudie

Dessa djur var dock inte förfäder till vår tids hästar, enligt senare dna-analyser. Den moderna tamhästen är både yngre och framavlad på en plats betydligt längre västerut, enligt en ny forskningsstudie med bidrag från 120 olika institutioner.