Tamhästen tämjdes för 5500 år sedan

Framavlingen skedde i södra Ryssland.

I inre Mongoliet lever ättlingar till de första tamhästarna i stora hjordar på stäppen.

© Ludovic Orlando

I decennier har forskare försökt att lösa gåtan om var vår tids tamhäst härstammar ifrån. Länge var de centralasiatiska stäpperna en stark kandidat – arkeologiska undersökningar från Botairegionen i dagens Kazakstan har visat att människorna som levde där tämjde hästar redan för 5 500 år sedan.

Ny forskningsstudie

Dessa djur var dock inte förfäder till vår tids hästar, enligt senare dna-analyser. Den moderna tamhästen är både yngre och framavlad på en plats betydligt längre västerut, enligt en ny forskningsstudie med bidrag från 120 olika institutioner.

Kristian Kristiansen, professor i arkeologi.

Analyser av dna från fler än 250 forntida hästskelett, från hela den eurasiska kontinenten, har lett forskarna till slutsatsen att vår moderna häst uppstod för cirka 4 000 år sedan i Volga-Donregionen. Det skedde samtidigt med utvecklandet av den tvåhjuliga stridsvagnen.

– När hästen väl hade domesticerats spreds den tama varianten blixtsnabbt över världen, något som överraskade oss.

Spred sig snabbt över världen

Redan efter några hundra år återfinner vi den över ett gigantiskt område – från Irland till Kina, och från Egypten till Skandinavien, säger Kristian Kristiansen, professor i arkeologi och en av forskarna i projektet.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Genom avel förvandlades den småväxta vildhästen till ett fortskaffningsmedel och arbetsredskap som förändrade historien. Med hjälp av den kunde människor färdas långa sträckor och, inte minst, föra krig på ett nytt och mer rationellt sätt.

– För att kunna användas som dragare till stridsvagnar krävdes en foglig häst som gick att dressera, som inte var lättskrämd och som hade en starkare konstitution, framförallt ett kraftigare bakparti, säger Kristian Kristiansen.

Publicerad i Populär Historia 2/2022