"Att dela in hundar i raser är en sen företeelse”

Idéhistorikern Karin Dirke hör till pionjärerna inom ämnet djurstudier, ett forskningsfält som har exploderat på senare år. Hon forskar nu om hundar, björnar och jakt.

Karin Dirke med två hundar

Idéhistorikern Karin Dirke har forskat om djur i historien. Här med den svarta labradoren Otis och springer spanieln Castor.

© Tora Dirke Lundberg

Det tog lång tid innan djuren blev en del av mänsklighetens historia. Trots att människan har överlevt i årtusenden tack vare djuren, dröjde det till slutet av 1900-talet innan de började behandlas som något annat än rekvisita av historieskrivarna.

Då, på 1980-talet, kom banbrytande böcker som Man and the Natural World av Keith Thomas och The Animal Estate av Harriet Ritvo. Det är publikationer som undersökte relationen mellan människor och djur, och som ifrågasatte en tidigare antropocentrisk (ett synsätt som sätter människan i universums centrum) världsbild.

Svenska djurstudier

Här finns bakgrunden till det akademiska fältet animal studies – på svenska djurstudier. Det är ett forskningsområde som har vuxit explosionsartat de senaste åren. I Sverige hör idéhistorikern Karin Dirke till pionjärerna.

– När jag började skriva uppsatser på 1990-talet upptäckte jag att djurens historia och synen på djur var ett nästan outforskat område. Där fanns en hel skattkista att gräva i, full av intressanta anekdoter och detaljer som gav en annan ingång till historien. Efterhand insåg jag att jag behövde teoretiska perspektiv för att hantera det stora materialet och kunna ställa kreativa frågor till det.

År 2000 kom hennes avhandling De värnlösas vänner, som handlar om den svenska djurskyddsrörelsens framväxt och utveckling kring sekelskiftet 1900. Idag leder Karin Dirke det tvärvetenskapliga forskningsnätverket »HAS@SU – Human/Animal-studies vid Stockholms universitet«, som fokuserar på människors och djurs komplexa relation.

Ämnet djurstudier kom så småningom att utvecklas åt olika håll, där en gren blev tydligt aktivistisk medan en annan koncentrera sig på själva forskningen utan att ta ställning.

Ett centralt begrepp för den förra gruppen är speciecism, vilket uppmärksammar människans förtryck av andra arter. Medlemmarna propagerar aktivt mot djurindustrin och för veganism.

Prinsessan Estelle och prins Oscar med cavapoovalpen Rio

Prinsessan Estelle och prins Oscar med cavapoovalpen Rio tidigare i år. När kronprinsessfamiljen skaffade blandrashunden förra året skapade det debatt.

© Kate Gabor/Kungliga Hovstaterna