Testa dig mot kryptologerna!

Försvarets radioanstalt, FRA, fyller 80 år och firar med tankenötter i ny bok som ska ge en fingervisning om hur myndigheten arbetar. FRA grundades 1942, när de delar av försvarsstaben som arbetat med signalspaning och kryptoforcering bröts ut till en egen enhet.

Interiör från FRA:s station Krybo på Lidingö.

© Ur boken om svensk signalspaning

Försvarets radioanstalt, FRA, fyller i år 80. Sveriges hemligaste myndighet, som den ibland kallas, firar sig själv med en medverkan i förlaget Tankesports nya bok Är du smartare än en kryptolog – tankenötter från FRA. I den finns ett hundratal frågeuppgifter som ska ge en fingervisning om hur myndigheten arbetar.

Arne Beurling blev historisk

FRA grundades 1942, men dess förhistoria går betydligt längre tillbaka. Under första världskriget och mellankrigstiden spanade den svenska flottan mot främst den ryska och senare sovjetiska Östersjöflottans signalering. Samtidigt ordnades kurser i kryptoforcering för "lämpliga värnpliktiga studenter" – en god investering, som det skulle visa sig.

En av kursdeltagarna var matematikern Arne Beurling, som blev historisk när han på ett par veckor lyckades att forcera trafiken från den tyska kryptomaskinen Geheimschreiber – "hemligskrivaren". Bland annat fick Sverige på detta sätt information om Operation Barbarossa flera veckor innan anfallet inleddes.

FRA grundades 1942

År 1937, när försvarsstaben inrättades, bildades en signaltjänst- och en krypteringsavdelning, vars verksamhet växte ordentligt när andra världskriget bröt ut. Dagens myndighet uppstod 1942, när de delar av staben som hade arbetat med signalspaning och kryptoforcering bröts ut till en egen enhet.

Personalstyrkan var då 384 personer, varav 53 var kommenderade militärer och 60 värnpliktiga. Av övriga var majoriteten kvinnor. En god kryptolog behöver ha både talang och god utbildning, meddelar bokens redaktör, Jonas Nirfalk. Idag är vederbörande ofta matematiker, fysiker eller datalog – gärna med doktorsgrad. Språkkunskaper och språkkänsla är bra, liksom ihärdighet och noggrannhet.

Frågorna i boken kan kanske ge en fingervisning om du kan matcha dessa skarpa hjärnor ...