"Nazisterna stred med hjälp av Mozart"

Ekonomen, operasångaren och författaren Anders Carlberg har just utkommit med sin andra bok om den klassiska musikens centrala roll i Tredje riket. "Omvärlden imponerades av musiken och lurades av den – man kunde helt enkelt inte tro att det som sades om nazisternas framfart var sant", berättar han.

Ett stort intresse för historia och klassisk musik ligger bakom Anders Carlbergs böcker om nazism och kultur.

© Torbjörn Santérus, Bundesarchiv

Kan man älska Mozart och samtidigt vara kapabel till massmord? Går det att i ena stunden gråta till en sång av Schubert för att i nästa slakta kvinnor och barn utan att röra en min?

Jo, det fungerar utmärkt, vilket nazismens hantlangare – inte minst bödlarna i SS – visade under andra världskriget. Finkulturen, främst musiken, ackompanjerade Hitlers barbari. Tonsättare, artister och orkestrar fungerade som glansfull fernissa för det nationalsocialistiska dödsprojektet.

– Att Hitler hade en vurm för Wagner är välkänt, men Wagner ingick ju i ett helt kulturpaket, en estetik som utvecklades parallellt med massmorden. Musikens genomgripande roll i Tredje riket har till stora delar förbisetts, menar Anders Carlberg, ekonom och operasångare som just har utkommit med boken Toner och terror – musik och politik i Hitlers Europa.

När motståndet mot ockupationsmakten ökade skickade Tysklands propagandaminister Joseph Goebbels Berlinerfilharmonikerna till Paris för att utöva soft power.

Varför blev just musiken så viktig för nazisterna?

– Goebbels menade att man bara skulle konkurrera inom områden där man var bäst, och det var man inom musiken. De tyska tonsättarna beundrades över hela Europa, och Berlinerfilharmonikerna var världens bästa orkester. Denna position hade man inte på samma sätt inom litteratur och bildkonst. Och när det gäller det förra var ju även språket en komplicerande faktor.

Du skriver att musiken gav Adolf Hitler tillträde till de fina salongerna. På vilket sätt?

– När Hitler upptäckte Wagner tog hans liv en ny riktning. På 1920-talet fick han kontakt med en helt annan typ av människor än dem han annars umgicks med: våldsverkare och kriminella. Speciellt kvinnor ur borgerligheten fann honom intressant. De slipade till honom, såväl vad gäller kläder och manér som kultur. Det var hans djupa och ärliga intresse för klassisk musik som ledde honom dit, och det här blev en bricka i nationalsocialismens framgång hos borgerligheten.

Vilken roll spelade Mozart, en annan favorit hos nazisterna?

– Efter att Tyskland hade annekterat Österrike började Mozart benämnas "den store tysken". 150-årsminnet av hans död firades stort 1941, och i sitt tal vid festligheterna sade riksståthållaren i Wien, Baldur von Schirach, att: "Mozart var en del av den kraft med vilken vi för krig mot österns okultur." Med Mozarts hjälp blev Operation Barbarossa ett krig för konsten.

Publicerad i Populär Historia 2/2022