Hälsingegårdarnas hemligheter avslöjas

Ett stort forsknings­projekt kastar nytt ljus över de pampiga gårdarna som har fått världsarvsstatus.

Vackra tapeter, mönstrade textilier och rika väggmålningar är typiska för Hälsingegårdarna. Interiör från gården Pallars i Alfta socken, med motiv av den så kallade »Blåmålaren«.

© Maria G Nilsson

För tio år sedan upptogs sju av omkring ettusen hälsingegårdar på Unescos lista över världsarv. Sedan dess har intresset för dessa unika träbyggnader ökat både i Sverige och internationellt.

I fyra år har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt ägnat sig åt gårdarna, och i en ny antologi, Hälsinglands inredningskultur (Makadam), avslöjas ny kunskap om såväl byggnaderna som de vackra tapeter, textilier och väggmålningar som är typiska för inredningen.

– Inom arkeologin är det vanligt att kombinera naturvetenskapliga och humanistiska metoder, men bland konstvetare och etnologer är det fortfarande sällsynt, säger Anneli Palmsköld, professor i etnologi och en av redaktörerna. Hon fortsätter:

– Genom att anlägga ett tvärvetenskapligt perspektiv har vi fått en helhetssyn på hälsingegårdarna. Bland annat har vi kunnat attribuera måleri till specifika konstnärer.