Gravar vittnar om maktkamp

Gravmonumentens design berättar om striderna mellan 1100-talets stormannaätter.

Arkeologen Anna Nyqvist Thorsson dokumenterar ett flerdelat gravmonument vid Kinneveds kyrka. Infällt till höger ses en liljesten i Örslösa. Båda orterna ligger i Västergötland.

© Annelie Nitenberg

Västergötland är känt för sina liljestenar – gåtfulla gravmonument med slingrig ornamentik som återfinns på få andra platser i Sverige och världen. Tidigare har de främst tolkats ur ett konsthistoriskt perspektiv, men nu sätts monumenten för första gången in i en större kontext.

I avhandlingen När andra ser drar arkeologen Anna Nyqvist Thorsson nyskapande slutsatser kring hur liljestenar och de närbesläktade stavkorshällarna fungerade i sin omgivning. Vilken roll hade de under de turbulenta 1100- och 1200-talen, när ett svenskt kungarike började ta form i Götalandskapen?