Visionerna varierar

”Framtidstro” är museernas största gemensamma satsning sedan ”Den svenska historien”. Det är ett landsomfattande projekt med utställningar och evenemang på Nordiska museet, landets alla länsmuseer och flera stadsmuseer, med gemensam vernissagedag den 19 september.

Syftet är enligt programförklaringen att ”inspirera människor att formulera visioner inför 2000-talet och få Sverige att koka av framtidsdebatt”. Historiens utopier och visioner visas i utställningar runt om i landet. Museerna vill också engagera publiken att delta aktivt med egna tankar om framtiden. Ett exempel är Nordiska museets uppmaning: ”Skriv ett brev till ditt barnbarnsbarn!” Breven kommer att sparas i museets arkiv och en kopia kommer också att finnas på närmaste länsmuseum, så att han eller hon någon gång sent på 2000-talet ska kunna läsa brevet.

”Framtidstro” arrangeras i samarbete med bland annat Utbildningsradion och Sveriges Television, som också sänder direkt från invigningen på Nordiska museet. Största samarbetspartnern är regeringens Millenniekommitté, som har som syfte att stimulera en bred framtidsdiskussion.

Projekten ute i länen visar en stor variation. Här följer några axplock ur programmen: Framtidstro-projektet i Malmö handlar om broar och förbindelser och är inspirerat av Öresundsbron som ska stå klar år 2000. Barnens situation under olika tidsepoker står i centrum för Upplandsmuseets satsning. Några av länets stora visionärer från olika århundraden tar plats på Örebro läns museum. Ellen Key och hennes idéer om ”skönhet för alla” och ”barnets århundrade” är utgångspunkten för Östergötlands länsmuseums utställning och frågan ställs: blev visionerna verklighet under detta århundrade? Läs mer på internet: www.framtidstro.org

**Publicerad i Populär Historia 5/1999