Schack och makt i Nyköping

”Schack och makt” är namnet på en ny basutställning i det medeltida Kungstornet på Nyköpingshus. Temat är 1300-talets maktspel då olika befolkningsgrupper likt schackpjäser flyttades över det politiska brädet. Med den sörmländska historien som utgångspunkt skildrar utställningen 1300-talet genom nio skilda situationer, som alla kretsar kring makt – synlig såväl som osynlig.

– Sörmland var ett mäktigt landskap vid den här tiden med inflytande långt ner i Europa, säger Pia Tibbling-Rystadius, konstnär och projektledare för utställningen.

Nyköpingshus hade då etablerat sig som ett av rikets mest kraftfulla fästen, uppfört på 1200-talet. Här härskade kung Birger Magnusson, och det var här som han 1317 iscensatte Nyköpings gästabud, då han tog sina bröder, hertigarna Erik och Valdemar tillfånga. Året därpå stormades borgen och förstördes. Först 50 år senare, under Albrekt av Mecklenburgs regering, återuppfördes byggnaden.

– I utställningen undersöker vi vem det var som hade makt under 1300-talet och på vilket sätt. Även den enskilde, jordägande bonden hade någon form av makt, då kungen tillsattes genom val,

och vissa lagar införts som skyddade bondens egendom, säger Pia Tibbling-Rystadius.

En av de starkaste maktpositionerna hade tidens katolska kyrka, som styrde över människors liv både före och efter döden. Under seklet började också staten få skarpare konturer och större inflytande över utvecklingen i landet. ”Schack och makt” handlar dock inte enbart om politiska intriger och lömska gästabud. Bland annat tittar utställningen närmare på begrepp som eriksgata, följer pestens härjningar samt den heliga Birgittas verksamhet.

I Kungstornet visas samtidigt den permanenta utställningen ”Fursten”, om 1500-talets hertig Karl som sedermera blev Karl IX.

**Publicerad i Populär Historia 7/2001