Bockstensmannen hotas av silverfiskar

En ny monter ska rädda det berömda medeltidsliket från insektsangrepp.

Bockstensmannens skelett, från 1300-talet, är utställt på Varbergs fästning. Rekonstruktionen av hans ansikte är från 2006.

© Hallands kulturhistoriska museum

Långsprötade silverfiskar hotar ett av Sveriges mest välkända museiföremål: Bockstensmannen. Nu ska fyndet från 1300-talet få en ny och säkrare monter, samtidigt som dess historia får ta större plats på Hallands kulturhistoriska museum, inhyst i Varbergs fästning.

– Den nuvarande montern är inte fullständigt tät och vi vill säkerställa att Bockstensmannen tryggas för lång tid framåt, säger Christina Andersson-Wiking, 1:e antikvarie på museet.

Under några år har kvarlevorna efter medeltidsmannen, som år 1936 hittades i en mosse, visats som en del av en utställning om Hallands historia.

I samband med monterbytet ska Bockstensmannen få ett större rum med en scenografi som inspireras av våtmarken där han hittades. Kläderna – som utgör den enda fullständigt bevarade mansdräkten från medeltiden – kommer också att delas upp i flera montrar.

– Vi vill kunna presentera fyndet bättre och mer pedagogiskt, både genom att visa upp forsknings- och analysresultat, och genom att sätta in det i ett större historiskt sammanhang, säger Christina Andersson-Wiking.

När den nya utställningen öppnar i juni hoppas hon att analyser av Bockstensmannens dna ska vara klara. Förhoppningsvis kan de ge besked om till exempel ögon- och hårfärg, samt mer exakt var han kommer ifrån. Tidigare isotopanalyser har visat att Bockstensmannen levde i Varbetstrakten under sitt sista levnadsår.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Mänskliga kvarlevor i museisamlingar är idag ett känsligt ämne. Därför får en exponering aldrig vara slentrianmässig, spekulativ eller utan sammanhang, menar Christina Andersson-Wiking.

– Vi måste kunna visa varför vi ställer ut vårt fynd och vad vi har lärt oss genom det, säger hon.

Långsprötade silverfiskar hotar Bockstensmannen. Fyndet från 1300-talet ska nu få en ny och säkrare monter.

© Shutterstock