Bockstensmannens skelett, från 1300-talet, är utställt på Varbergs fästning. Rekonstruktionen av hans ansikte är från 2006.

© Hallands kulturhistoriska museum

Bockstensmannen hotas av silverfiskar

En ny monter ska rädda det berömda medeltidsliket från insektsangrepp.

22 januari 2021 av Anna Larsdotter

Långsprötade silverfiskar hotar ett av Sveriges mest välkända museiföremål: Bockstensmannen. Nu ska fyndet från 1300-talet få en ny och säkrare monter, samtidigt som dess historia får ta större plats på Hallands kulturhistoriska museum, inhyst i Varbergs fästning.

– Den nuvarande montern är inte fullständigt tät och vi vill säkerställa att Bockstensmannen tryggas för lång tid framåt, säger Christina Andersson-Wiking, 1:e antikvarie på museet.

Under några år har kvarlevorna efter medeltidsmannen, som år 1936 hittades i en mosse, visats som en del av en utställning om Hallands historia.

I samband med monterbytet ska Bockstensmannen få ett större rum med en scenografi som inspireras av våtmarken där han hittades. Kläderna – som utgör den enda fullständigt bevarade mansdräkten från medeltiden – kommer också att delas upp i flera montrar.

– Vi vill kunna presentera fyndet bättre och mer pedagogiskt, både genom att visa upp forsknings- och analysresultat, och genom att sätta in det i ett större historiskt sammanhang, säger Christina Andersson-Wiking.

När den nya utställningen öppnar i juni hoppas hon att analyser av Bockstensmannens dna ska vara klara. Förhoppningsvis kan de ge besked om till exempel ögon- och hårfärg, samt mer exakt var han kommer ifrån. Tidigare isotopanalyser har visat att Bockstensmannen levde i Varbetstrakten under sitt sista levnadsår.

FLER HISTORISKA NYHETER I POPULÄR HISTORIAS NYHETSBREV!

Mänskliga kvarlevor i museisamlingar är idag ett känsligt ämne. Därför får en exponering aldrig vara slentrianmässig, spekulativ eller utan sammanhang, menar Christina Andersson-Wiking.

– Vi måste kunna visa varför vi ställer ut vårt fynd och vad vi har lärt oss genom det, säger hon. 

Långsprötade silverfiskar hotar Bockstensmannen. Fyndet från 1300-talet ska nu få en ny och säkrare monter.

© Shutterstock

Kanske är du intresserad av...

Läs också