Mumiernas arv i Uppsala

Miljontals människor mumifierades under forntidens egyptiska högkultur från cirka 3000 f Kr till de första århundradena e Kr. Enligt egyptiernas tro var bevarandet av kroppen nödvändig för att den döde skulle få evigt liv. Av dessa enorma mängder mumier återstår i dag endast en bråkdel. Merparten har i den europeiska civilisationens namn tjänstgjort som allt från gödsel till medicin och färgpigment under 1700- och 1800-talet.

Utställningen ”Mumiernas arv” på Museum Gustavianum i Uppsala berättar inte bara om mumifieringens historia och teknik, utan tar även fasta på hur man under senare tider förhållit sig till och använt mumier. Det är en fascinerande historia som träder fram bland de suggestivt belysta montrarna i Gustavianums källarvalv. Här vilar nu en okänd man, ännu i sina lindor, samt de välbevarade kropparna av tre små barn.

Intresset fångas emellertid främst av dokumentationen av den föga vördnadsfulla behandling som flertalet av dessa mumiers likar mötte för ett par hundra år sedan. I Egypten – där tusentals och åter tusentals bevarade människokroppar hittats i den torra ökensanden – använde man till exempel under 1800-talet mumier som bränsle i ångloktrafiken.

En omfattande handel med inlindade mumier pågick också internationellt. Tyska bönder spred malda mumier över sina åkrar. Engelska amatörvetenskapsmän och överklassens gentlemän roade sig samtidigt med att arrangera tebjudningar där mumier avlindades. Mest utbrett var kanske ändå bruket att mala ned mumier som sedan blandades i mediciner. Dessa läkemedel var hett eftertraktade även i Sverige. Bland annat troddes de vara bra för att motverka näsblod, även om en del av 1800-talets läkare förhöll sig kritiska till undermedlet.

Mumierna i Gustavianums samlingar är en donation från drottning Victoria, gift med Gustaf V, och flitig egyptenresenär. Landet hade under 1800-talet som sed att skänka en gåva till varje kunglighet som kom på besök. Victoria fick med tiden en omfattande samling föremål och mumier, som hon sedan skänkte till uppsalastudenternas forskning. På museet finns förutom den aktuella utställningen också en mycket fin samling av egyptiska föremål, däribland ett flertal sarkofager.

Utställningen ”Mumiernas arv” pågår t o m 20/9.

**Publicerad i Populär Historia 8/2001