Innovatörer från förr och nu

Vissa miljöer är märkbart laddade av naturens krafter. Området kring det nystartade industrimuseet Innovatum i Trollhättan är en sådan plats. Här försökte Christopher Polhem förgäves tämja de våldsamma Trollhättefallen. Under 1800-talet förverkligades visionerna och Göta Älv och fallen gav förutsättning för etablerandet av Trollhättan som viktig industristad.

Här låg Nydqvist & Holms mekaniska verkstäder som rönte världsrykte – 1920 beställde det nygrundade Sovjetunionen 1 000 lok. Den stora ordern skulle betalas i rent guld och följas av ett handelsavtal mellan länderna, men frågan var politiskt känslig och i slutändan minskades leveransen till 500 tågdelar. I Nohabs gamla fabrikslokaler finns i dag Innovatum inrymt. Några av de lok som tillverkades här tronar nu mitt i den modernt formgivna utställningen.

innovatum tar ett brett grepp på ämnet teknik. I »multimediakiosker» presenterar Hans Villius och andra kända berättare innovatörer som Christopher Polhem och Gustav de Laval. Besökaren möter också nutida uppfinnare och deras innovationer. Fackförbundet Metalls historia beskrivs i en mer traditionell monterutställning som producerats av fackmedlemmarna själva. Bakom en stjärnklädd fond döljer sig »jordkontrollen», en datorsal där besökare kan delta i en multimediaföreställning som diskuterar etiska frågor kring teknik.

– Innovatum är inget museum. Vi vill hellre kalla det en mötesplats, säger Innovatums chef Margareta Hallin. Följaktligen bryter man mot en typisk »museiregel». Här ska man känna på föremålen. Margareta Hallin pekar mot några skolungdomar som klättrar på loken i utställningshallen. »Experimentringen» uppmuntrar till egna försök för att förstå fenomen som ytspänning, tyngdkraft och magnetism.

– Ska man förstå hur föremålen fungerar måste man få röra dem, säger Margareta Hallin.

Bakom initiativet står Trollhättans kommun tillsammans med flera företag och ett ett fackförbund. Margareta Hallin förklarar att Innovatum ska diskutera framtidsfrågor utifrån ett historiskt perspektiv. Syftet är också att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik. Då måste man vidga synen på teknikens betydelse och visa hur den påverkar samhället. I utställningen om svensk industridesign under 1900-talet visas just innovationernas roll i människornas vardag.

**Publicerad i Populär Historia 4/1999