Ingvarsstenen har landat på Arlanda

För nära tusen år sedan gav sig vikingen Torsten iväg på en ödesdiger resa till Särkland, ett rike där nuvarande Bagdad var huvudstad. Torsten återvände aldrig, och till hans minne restes en runsten på Uppsalaslätten. Nu har stenen förpassats in i jetåldern, placerad i en ny tillbyggnad på Arlanda.

Runstenen påträffades för drygt ett år sedan när en grävmaskinist arbetade med att bredda Arlandavägen. Den är nästan två och en halv meter hög och väger cirka tre ton.

– Runstenen är en s k Ingvarssten, efter namnet på den viking som ledde resan till Särkland, berättar Thorgunn Snaedal, förste antikvarie på Riksantikvarieämbetets runavdelning.

Ingvar "den vittfarne" for iväg med en flotta på cirka 30 skepp i slutet av 900-talet. Varje skepp antas ha haft en besättning på 15–20 man. Det var alltså totalt 350–500 personer som reste, och antagligen var det vad landet kunde uppbåda av resurser. Troligen låg det handelspolitiska orsaker bakom färden, vilken dock slutade i tragik eftersom de allra flesta dukade under av olika sjukdomar. Enligt Ingvarssagan återvände endast ett skepp. Torsten dog av magsjuka och runstenen till minne av honom restes på 1040-talet. Texten är kort och koncis och lyder i Thorgunn Snaedals tolkning:

"Gunnar och Björn och Torgrim reste denna sten efter Torsten, sin broder. Han blev död österut med Ingvar. Och gjorde denna bro."

– Det är oerhört sällsynt att man hittar en Ingvarssten. Totalt känner man bara till 26 stycken, och det här är den enda som nämner ett brobygge, vilket antagligen syftar på en väg som anlades över en sankmark för att visa makten hos dem som reste stenen.

När stenen upptäcktes var den kluven i tre delar. Antagligen uppstod skadorna när den föll för länge sedan. Arbetet med att renovera pjäsen har utförts av stenhuggaren Mats Johansson i Skåne. Det har varit ett digert jobb där han själv blandat till ett murbruk genom att krossa och mala finkornig granit så att reparationerna blir osynliga. När den nu placerats i en terminal på Arlanda, för säkerhets skull ovanför en bärande balk, har den så att säga kommit på rätt plats igen. Inskriptionen handlar ju om en lång resa till fjärran länder.

**Publicerad i Populär Historia 1/1991