New York 1953

Det är den 11 april 1953 och första dagen på jobbet för Förenta Nationernas nye generalsekreterare – ”det omöjligaste jobbet i världen”, som norrmannen Trygve Lie uttrycker saken när han lämnar över till sin efterträdare. En överraskad Dag Hammarskjöld har accepterat uppdraget att styra FN-skutan. När han inför pressen förklarar sin syn på vad arbetet kräver refererar han till sina erfarenheter som bergsklättrare och nämner kvalitéer som tålamod, uthållighet, planering och medvetenhet om de faror som lurar.

Efter att nyfikna journalister fått sitt retirerar Hammarskjöld till sitt kontor högst upp i 38-våningsskrapan på Manhattan vid East River. Den ende som får följa med är fotografen Lennart Nilsson, som åkt med över Atlanten på uppdrag av tidskriften Life. I en välkomponerad ögonblicksbild fångar en inom kort världsberömd svensk en annan. Nilsson ska snart bli berömd för bilder av mänskliga foster, och en i internationella sammanhang tämligen okänd ekonom från Uppsala kommer under åtta år att befinna sig i världspolitikens brännpunkt.

Det är ett bra porträtt. Hammarskjöld utstrålar trygghet och lugn trots den utsatta position som FN-chefsskapet medför. Det är ensamt på toppen.

Dag Hammarskjölds insatser som generalsekreterare innebar att ämbetet fick en ökad auktoritet och hans diplomatiska smidighet vann stor aktning – i de flesta läger. Diskreta överläggningar ledde 1955 till frigivningen av amerikanska krigsfångar i Korea och 1956 organiserades den första FN-styrkan i samband med Suezkonflikten.

Vändpunkten kom 1960. Hammarskjöld verkade för att stoppa en hotande stormaktsintervention i det av inbördeskrig härjade Kongo. För detta fick han utstå stark kritik, till och med avgångskrav, från Sovjetunionen. Den 17 september 1961 flög Dag Hammarskjöld från Kongos huvudstad Léopoldville (Kinshasa) mot Ndola (i nuvarande Zambia) för att mäkla fred mellan olika kongolesiska fraktioner. Något gick väldigt fel. Planet störtade under oklara omständigheter, Hammarskjöld och besättningen omkom.

I ett chockat Sverige hålls statsbegravning i Uppsala domkyrka och i New York möts generalförsamlingen under en minneshögtid. John F Kennedy talar och The Philadelphia Orchestra spelar Beethovens nionde symfoni inför tagna delegater. På väggen i Hammarskjölds New York-våning sitter en isyxa. Det är en gåva från Tenzing Norkay, som tillsammans med Edmund Hillary var först på Mount Everests topp i maj 1953. På yxan är ingraverat: ”So you may climb to even greater heights.”

**Publicerad i Populär Historia 1/2003