Fotografiet: Stockholm, 1952

”Stadens trivsammaste och trängsta småhandlarstråk, vår österländs­ka basargata”. Så beskrev Per Wästberg Klarabergsgatan i boken Klara – en stadsdel i förvandling som han gjorde tillsammans med fotografen Lennart af Petersens. Just denna regniga dag skriver nog inte alla under på det där med ”trivsammaste”. En och annan längtar rentav efter den ”citysanering” som stadsmakterna planerat för i många år; en modern bebyggelse i helt ny skala och stil, och effektivare kommunikationer med breddade vägar och utbyggt tunnelbanenät.

Alla som rört sig i Stockholms city någon gång under de senaste femtio åren vet att korsningen KlarabergsgatanDrottninggatan inte längre ser ut som på bilden. Den finns med i den nyligen utgivna fotoboken STHLMSLIV, där det bjuds många exempel på ett försvunnet Stockholm åren 1940–60.

Lennart af Petersens (1913–2004), som tog bilden, var en av landets främsta arkitekturfotografer. Han fick sin skolning i Köpenhamn och arbetade för Nordiska museet och Turistföreningen, innan han 1942, som förste fotograf, anställdes vid Stockholms stadsmuseum. Där stannade han i många år och dokumenterade stadens förvandling från då till nu.

Samma år som fotot togs, 1952, godkände Stockholms stadsfullmäktige planen för det nya Hötorgscity, och rivningarna för tunnelbanan inleddes, bland annat längs Klarabergs­gatan. Den stora cityomdaningen under 1950- och 1960-talenhör till Europas mest omfattande stadsbyggnadsprojekt. På andra håll inriktade man sig på att bygga upp och restaurera krigsskadade stadskärnor – i Stockholm rev man. Journalisten

Jan Olof Olsson, ”Jolo”, diktade syrligt:

En okunnig amerikansk turist

lär i sommar ha frågat

om det var ryssar eller tyskar

som haft sönder Stockholm.

Han bör ha kunnat få det stolta svaret

att det har vi gjort alldeles själva.

I gatuplan på huset i höger bildkant, där ett skyltskåp med stickade plagg syns, låg en gång Husmoderns varuhus. Nu finns här istället en av Sergels torgs tunnelbanenedgångar.

**Publicerad i Populär Historia 1/2007